h

Nieuws uit 2008

23 april 2008

Geld van Aboutaleb voor armoedebestrijding!

Op 29 februari wilde SP-raadslid Ellen Pauel weten of dat de gemeente al een convenant had afgeloten om kinderen uit arme gezinnen te laten deelnemen aan sport en cultuuractiviteiten. Op 1 april antwoordde de gemeente haar dat men nog deze maand een convenant afsluit.

Lees verder
16 april 2008

Zwemmen of verzuipen?

Als het aan de basisscholen ligt wordt schoolzwemmen opnieuw ingevoerd. ‘De scholen zijn unaniem,’ verklaart SP-Raadslid Ellen Pauel, 'ze willen liever vandaag als morgen dat het schoolzwemmen weer op het lesrooster komt te staan.' Voor de SP is schoolzwemmen een
basisvoorziening.

Lees verder
16 april 2008

Trottoirrijders op het Hinthamereinde

Op 13 maart stelde SP-Raadslid Jolanda van Osch vragen aan het college over de onveilige situatie op het Hinthamereinde. Onveilig omdat sommige automobilisten geneigd zijn de rij voor de open brug te passeren door met twee wielen over de stoep te rijden.

Lees verder
2 april 2008

Armoedebeleid voor kleine ondernemers

In november vroeg SP-raadslid Ellen Pauel de gemeente armlastige
ondernemers de gemeentelijke heffingen kwijt te schelden. Het
college liet haar nu weten dat ze in 2008 € 50.000,- beschikbaar gaan
stellen voor schuldhulpverlening aan zelfstandigen.

Lees verder
29 maart 2008

Knoeien ambtenaren met afspraken?

SP-raadslid Jolanda van Osch is ontstemd over de manier waarop het
college de inrichting van het citadelgebied nu aanpakt. Ze snapt er
ook niets meer van. Jolanda van Osch: ‘Tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 26 februari 2008 was toch afgesproken dat
we zouden discussiëren over een goede monumentale inrichting van het
citadelgebied. Stichting De Citadel van karel Burger Dirven zou
bijdragen aan deze discussie. Dat was de afspraak.’ Maar men houdt zich
niet aan deze afspraak, heeft Jolanda van Osch ontdekt.

Lees verder
27 maart 2008

Goed onderwijs voor kinderen met een autismestoornis.

SP-raadslid Ellen Pauel trekt aan de bel voor autistische jongeren. In
de gemeente Den Bosch, wijst ze erop, is er nauwelijks een geschikte
HAVO/VWO-school voor leerlingen met contact- en
communicatiestoornissen, die wij onder de verzamelnaam autisme kennen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier