h

Armoedebeleid voor kleine ondernemers

2 april 2008

Armoedebeleid voor kleine ondernemers

In november vroeg SP-raadslid Ellen Pauel de gemeente armlastige
ondernemers de gemeentelijke heffingen kwijt te schelden. Het
college liet haar nu weten dat ze in 2008 € 50.000,- beschikbaar gaan
stellen voor schuldhulpverlening aan zelfstandigen.

De raad zal hierover nader bericht ontvangen, beloofde men Ellen Pauel. Het
college beschouwt uitvoering van haar motie over armoede onder kleine
ondernemers als een aanvulling op het bestaande armoede en
schuldhulpbeleid. Het biedt, schrijft het college, nieuwe
mogelijkheden voor kleine zelfstandigen.

U bent hier