SP Den Bosch

Voorzitster aan het woord - Nationaal Zorgfonds!

12-05-2016Tien jaar gelden is het ziekenfonds en de particuliere verzekering afgeschaft en zijn we overgestapt op deze nieuwe manier van verzekeren voor je gezondheid, de zorg- verzekeringswet! Iedereen werd verplicht zich voor een basis pakket te verzekeren, wilde je meer zorg dan verzeker je dat erbij in een aanvullend pakket. Waarom was dat ook al weer en wat waren de beloften van de overheid en andere betrokkenen? 

› Lees verder

SP Den Bosch: jongerenafdeling in actie tegen bommen op Syrië

08-05-2016ROOD, de jongeren van de SP waren afgelopen week op bijna alle bevrijdingsfestivals te vinden. Ook ROOD Den Bosch is dit jaar op Bevrijdingsdag aan de slag gegaan met de landelijke actie ‘Niet In Mijn Naam’.

› Lees verder

SP Den Bosch stelt schriftelijke vragen over het (overgebleven) WMO budget

08-05-2016Het vakblad binnenlands bestuur heeft een onderzoek gedaan naar de gelden van de wet maatschappelijke ondersteuning. Volgens het onderzoek houdt ongeveer driekwart van de gemeenten geld over op het budget Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en gaat de helft van het geld niet uit naar jeugdzorg.

› Lees verder

Gemeenten houden 310 miljoen over van WMO-budget

08-05-2016Bijna negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het budget voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. Zes op de tien gemeenten hadden eind vorig jaar nog geld op de plank liggen voor huishoudelijke hulp. In totaal gaat het naar schatting om een overschot van minimaal 310 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van Frontin Pauw in opdracht van Binnenlands Bestuur. 

› Lees verder

SP Den Bosch: 'Noodopvang Autotron moet sluiten'

03-05-2016De noodopvang in Rosmalen was bedoeld als doorstroomlocatie. Maar zo'n honderd vluchtelingen wonen er al bijna acht maanden, terwijl de opvang daar helemaal niet voor geschikt is.

› Lees verder

SP Den Bosch: stelt vragen over huurverhoging

03-05-2016Afgelopen dagen zijn de jaarlijkse huurverhogingen weer bekendgemaakt. Het is goed om te zien dat de Bossche woning-corporaties: Brabant Wonen, Zayaz en de Kleine Meierij de huren voor de mensen met de laagste inkomens (tot€34.678) verhogen met alleen de 0,6% inflatiecorrectie. Echter corporatie Mooiland verhoogt de huren voor de huurders met de laagste inkomens met 1%.

› Lees verder

Sp Den Bosch: Werkbezoek Vluchtelingenopvang Rosmalen

22-04-2016Afgelopen zondag zijn we met een aantal mensen van de fractie en het bestuur op bezoek geweest bij de vluchtelingenopvang bij Autotron. Deze opvang was bedoeld voor het opvangen van maximaal 500 mensen voor maximaal 3 maanden. Veel mensen zitten er echter al vanaf het begin (7 maanden) en er is nog geen uitzicht dat dit snel gaat veranderen. 

› Lees verder

SP Den Bosch: Zorgen om bewoners deel Marconistraat

21-04-2016In de commissie vergadering ROB (Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer) heeft SP Den Bosch zich hard gemaakt voor de bewoners uit de Marconistraat. Een deel van de Marconistraat zal gesloopt worden en het is onduidelijk of de bewoners terug kunnen in hun wijk, hun thuis en tegen welke prijs.

› Lees verder

SP Den Bosch: Grootse opkomst bijeenkomst over de Participatiewet in Den Bosch

13-04-2016Op maandag 11 april organiseerde de SP samen met FNV in de Stolp een informatieavond over de Participatiewet. Om aandacht voor deze avond te vragen, heeft de SP bij Weener XL geflyerd en ook huis aan huis de flyer in sommige wijken in de brievenbus gedaan. De FNV Uitkeringsgerechtigden heeft zijn leden per brief van deze avond op de hoogte gebracht.

› Lees verder

SP Den Bosch: succes sociale huurwoningen in Den Bosch

10-04-2016De woningen in het voormalige kantoor van Zayaz aan de Ketsheuvel worden te klein, vindt SP Den Bosch. In het pand in Orthen moeten 68 appartementen komen voor statushouders en alleenstaanden.

› Lees verder

Pagina's