h
10 november 2021

SP pleit voor verlaging afvalstoffenheffing, alle andere partijen zijn tegen

Deze maand werd de begroting voor het jaar 2022 in de gemeente
’s-Hertogenbosch behandeld door de gemeenteraad. Door de coronacrisis en de formatie was er veel onduidelijk over de financiële positie van de gemeente. Het is onduidelijk hoeveel geld de gemeente na een nieuw regeerakkoord zal krijgen. Om deze reden is de begroting met een mooiwoord ‘beleidsarm’, er worden weinig nieuwe dingen gedaan in 2022.

Lees verder
10 september 2021

Bewoners van de Haren en SP geven Zayaz de sloopkogel terug

Foto: SP Den Bosch

Vrijdag 10 september kreeg woningbouwcorporatie Zayaz de sloopkogel terug van bewoners uit de Haren en de Socialistische Partij. Voor maar liefst 67 woningen hangt de sloopkogel als een zwaard van Damocles boven de bewoners het hoofd. Zayaz wil eengezinswoningen tegen de vlakte gooien. Bewoners willen de renovatie die ze al lang geleden beloofd is en dus geen sloop. Een groot deel van de wijk Haren is tegen de sloop.

Lees verder
2 september 2021

Bram Roovers lijsttrekker voor de SP in Den Bosch

Foto: SP Den Bosch

Op de ledenvergadering van 31 augustus, van de SP in Den Bosch is Bram Roovers unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.  Na bijna 2 jaar in de gemeenteraad is Roovers, 22 jaar, klaar om de socialisten aan te voeren. Op plek twee vinden we Cecile Visscher terug en op plek 3 de eerste nieuwkomer, Sander van Hasselt.

Lees verder
26 mei 2021

SP vraagt andere partijen en college om openheid over de kostenoverschrijding van het Theater aan de Parade.

Het theater is nu al, terwijl de bouw nog moet starten, 4,5 miljoen Euro duurder. Een fors bedrag. De SP is benieuwd waar deze stijging door komt. Alle raadsleden mogen de stukken over deze forse stijging inzien, maar de inhoud moet geheim blijven.

Lees verder
22 maart 2021

SP Den Bosch slaat alarm voor het klimaat!

Foto: SP Den Bosch

Op zondag 14 maart 2021 deed de SP mee aan de landelijke actie Klimaatalarm. In meer dan 40 steden in heel Nederland demonstreerden mensen voor een groen en eerlijk klimaatbeleid. Ook de Bossche SP sloot aan en stond zondagmiddag op de pettelaarse schans actie te voeren.

Lees verder
10 maart 2021

Vrijstelling giften voor mensen in de bijstand verhoogd, een succes voor de SP!

Foto: Bram van Boven

Waar het experimenten ‘Bijverdienen in de Bijstand’ is gestopt, heeft de Bossche SP alsnog succes in de raad geboekt! Mensen in de bijstand mogen nu per jaar EUR1200,- aan giften ontvangen, zonder gekort te worden op de bijstand.

Lees verder
21 januari 2021

Bossche SP roept op tot het door laten gaan van vergaderingen

De fracties in de Bossche gemeenteraad hebben een brief gekregen. Hier wordt gemeld dat vergaderingen niet doorgaan, voorstellen worden doorgeschoven en over sommige voorstellen zal worden schriftelijk gedebatteerd. Onbestaanbaar voor de SP, want in deze tijden is digitaal vergaderen niet meer dan normaal. De gemeente moet bestuurd, en dat moet goed gebeuren.

Lees verder
19 januari 2021

SP wil geen extra kostenpost voor Bosschenaren: ‘Partijen moeten zelf hun posters plakken’

Foto: SP Den Bosch

Deze maand beslist de gemeenteraad van Den Bosch welke verkiezingsborden er in het vervolg gebruikt zullen worden. Tot nu toe stonden er borden die partijen zelf moesten beplakken met posters. Om zogenaamd het wildplakken tegen te gaan,worden er nu andere opties (lees: duurdere opties) overwogen. De SP vindt het absurd dat de burger op moet draaien voor extra kosten, omdat partijen liever niet meer zelf plakken.

Lees verder
10 november 2020

Bijdrage SP tijdens begroting 2021

Voorzitter, hiephoi de meerjarenbegroting klopt, maar nog afgezien van de vraag of dat volgende week nog klopt, klopt het hart van onze inwoners niet echt sneller van dit nieuws.

Lees verder
11 september 2020

ROOD, jong in de SP, weer druk aan de slag!

Foto: SP Den Bosch

Nu het nieuwe ‘normale’ leven een beetje begint te wennen kunnen is ROOD na een lange pauze weer enthousiast verder met overleggen, maar nog belangrijker, op straat zijn.

Lees verder

Pagina's