h
20 juli 2022

SP Den Bosch vraagt uitleg over hogere bouwkosten theater

Foto: SP

Uiteraard begrijpen wij als SP fractie ook dat in deze tijden bouwkosten moeilijk te voorspellen zijn. Echter het college lijkt een blanco cheque uit te reiken onder het mom van ‘er is geen weg meer terug’. Onze fractie wil uitleg over de gevolgen. Ook willen we graag weten hoe dit te verantwoorden is aan inwoners die niet zomaar hun budget kunnen bijplussen als de huren stijgen, de boodschappen duurder worden en de brandstof onbetaalbaar.

Lees verder
13 juli 2022

SP Den Bosch vraagt om solidariteit en urgentie in de Raad

Foto: SP

Solidariteit is een kernwaarde van de SP. Daarom stemde de SP tegen een miljoenen lening voor de Grenco hallen als het minder draagkrachtige Boschveld Ambacht Centrum daar niet kan blijven. Ook willen we een oplossing voor de toegangsweg naar de sociaal/culturele actieve historische Vinkelse molen welke nu geblokkkeerd is na een handhavingverzoek van enkele omwonenden. Daarnaast eist SP Den Bosch urgentie voor het snel aanpakken van het verduurzamen van sociale huurwoningen met een G, F en E energie label.

Lees verder
12 juli 2022

SP Den Bosch in gesprek over koopkracht in Aawijk-zuid

Foto: SP

Maandag avond ging SP Den Boch aan de deur in de Bossche buurt Aawijk-zuik het gesprek aan met inwoners over de stijgende prijzen. Menigeen gaf aan dat de prijsstijging goed te merken is in de winkels.

Lees verder
6 juli 2022

Gemeente Den Bosch weigert tentoonstelling toeslagenaffaire

Foto: SP

De SP maakt een tour door het land met een foto expositie om de toeslagenaffaire slachtoffers een gezicht te geven. Echter de gemeente Den Bosch werkt hier niet aan mee. De SP gaat proberen deze foto's op een andere manier toch in onze gemeente ten toon te stellen. 

Lees verder
4 juli 2022

SP Den Bosch in gesprek in de Hambaken over de prijsstijgingen

Foto: Sander van Hasselt

De prijzen stijgen hard met grote gevolgen voor mensen. SP Den Bosch ging afgelopen zaterdag in de buurt de Hambaken langs de deur om van bewoners te horen wat dit voor hen betekent. Men geeft aan dat men moeilijke keuzes moet maken bij de boodschappen en men maakt zich zorgen over de energie eindafrekening. 

Lees verder
22 juni 2022

SP Jongeren Den Bosch zoeken huisjesmelker van het jaar

Foto: SP

Op het Kappelaans Koopmansplein stonden op zaterdag de 18e de SP Jongeren den Bosch om hun actie af te trappen voor de Huisjesmelker van het jaar. Via deze actie wil de jongerengroep aandacht vestigen op malafide huisbazen die te veel geld vragen voor slecht onderhouden kamers en op die manier goud geld verdienen over de ruggen van de huurders.

Lees verder
21 juni 2022

Fractie SP Den Bosch gaat voor uitgebreide opkoopbescherming

Foto: SP

In de raadsvergadering van 14 juni 2022 heeft de fractie van SP Den Bosch het direct ingaan van een opkoopbescherming gesteund. Hierdoor dient een koper van een bestaande koopwoning deze zelf in de eerste jaren te bewonen. Deze regeling is maar voor een beperkt aantal woningen toepasbaar en daarom heeft de SP een motie mee ingediend om op termijn meer koopwoningen onder deze regeling te laten vallen.

Lees verder
4 juni 2022

Fractie SP Den Bosch stemt tegen bestuursakkoord 2022-2025

De SP Fractie van de gemeente Den Bosch heeft tegen het gemeentelijk bestuursakkoord 2022-2025 gestemd. De SP vindt dat er minimaal 40% sociale huur nieuwbouw moet komen, maar een motie van de SP hiertoe is door de coalitie verworpen. Daarmee is het akkoord met maar 30% sociale huur nieuwbouw voor de SP Den Bosch onaanvaardbaar.

Lees verder
29 mei 2022

Bossche SP nieuwsbrief Mei 2022

Foto: SP

De sociale nieuwsbrief van Den Bosch, met deze maand o.a. artikelen over de energietoeslag, huurverhoging, op gesprek in graafsewijk-zuid, nieuwbouw 1e Hambaken. Lees alles hierover in de: Bossche SP nieuwsbrief

Lees verder
25 mei 2022

Gemeente Den Bosch negeert SP oproep tot huurmatiging

De woningcorporaties leggen weer standaard de maximale huurverhoging (2,3%) op aan bewoners van sociale huurwoningen. SP Den Bosch heeft de gemeente opgeroepen om bij de verhuurders aan te dringen om dit te voorkomen en te pleiten voor een landelijke huurbevriezing. De gemeente geeft hier echter geen gevolg aan.

Lees verder

Pagina's