h
4 juni 2022

Fractie SP Den Bosch stemt tegen bestuursakkoord 2022-2025

De SP Fractie van de gemeente Den Bosch heeft tegen het gemeentelijk bestuursakkoord 2022-2025 gestemd. De SP vindt dat er minimaal 40% sociale huur nieuwbouw moet komen, maar een motie van de SP hiertoe is door de coalitie verworpen. Daarmee is het akkoord met maar 30% sociale huur nieuwbouw voor de SP Den Bosch onaanvaardbaar.

Lees verder
29 mei 2022

Bossche SP nieuwsbrief Mei 2022

Foto: SP

De sociale nieuwsbrief van Den Bosch, met deze maand o.a. artikelen over de energietoeslag, huurverhoging, op gesprek in graafsewijk-zuid, nieuwbouw 1e Hambaken. Lees alles hierover in de: Bossche SP nieuwsbrief

Lees verder
25 mei 2022

Gemeente Den Bosch negeert SP oproep tot huurmatiging

De woningcorporaties leggen weer standaard de maximale huurverhoging (2,3%) op aan bewoners van sociale huurwoningen. SP Den Bosch heeft de gemeente opgeroepen om bij de verhuurders aan te dringen om dit te voorkomen en te pleiten voor een landelijke huurbevriezing. De gemeente geeft hier echter geen gevolg aan.

Lees verder
18 mei 2022

SP Den Bosch vraagt om simpeler en daadkrachtiger energie toeslag aanpak

Foto: SP

SP Den Bosch stelt vragen over het nut van het grote aantal vragen die gesteld worden bij de energie toeslag aanvraag. Ook dringen wij aan om meer inwoners met een laag inkomen die al in beeld zijn aktief te benaderen. 

Lees verder
12 mei 2022

SP Den Bosch informeert huurders over huurverhoging weigering

Foto: SP

16 Mei is de actie voor huurbevriezing in Den Bosch gestart door de Wij Weigeren de Huurverhoging actiegroep. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door de Bond Precaire Woonvormen Den Bosch en SP Den Bosch. Wij Weigeren de Huurverhoging werkt daarbij ook samen met andere organisaties, o.a verenigd binnen de landelijke actiecoalitie Woonopstand. 

Lees verder
7 mei 2022

SP DEN BOSCH OP DE KOFFIE IN DE GRAafsebuurt zuid

Foto: SP

Zaterdag middag 7 mei stonden wij als SP Den Bosch weer met onze op de koffie aktie in een buurt van onze gemeente. Dit keer waren we in de Graafsebuurt zuid. Het was een mooie en een gezellige dag vol boeiende gesprekken met bewoners. Over een ding waren de meesten het roerend met elkaar eens: "wij willen een buurthuis".

Lees verder
2 mei 2022

Energie toeslag kan aangevraagd worden

Tot 1 November kan men bij de gemeente Den Bosch de energie toeslag van 800 Euro digitaal aanvragen op: Energietoeslag - Gemeente 's-Hertogenbosch. U kunt ook hulp bij het aanvragen krijgen van de medewerkers van Koo bij een wijkplein bij u in uw buurt. Kent u mensen of behoort u tot de groep met een laag inkomen en het lukt niet om zelf een aanvraag te doen, meld je dan bij de SP Hulpdienst (06-12500946).

Lees verder
26 april 2022

SP praat met bewoners over verkeersituatie in Geysendorfferstraat

Na signalen over de verkeersituatie in de Geysendorfferstraat (Kruiskamp) is de SP langs de deur gegaan om bewoners naar hun mening te vragen. Vooral bewoners met jonge kinderen zouden graag een eenrichtingstraat willen. Verder werden ook parkeergelegenheid krapte en hardrijden op omliggende wegen als probleem benoemd.

Lees verder
15 april 2022

SP Den Bosch vraagt duidelijkheid over Energietoeslag

Eindelijk heeft de gemeente Den Bosch ook in de gaten dat er inwoners zijn die de energierekening niet meer kunnen betalen. Vanaf 1 Mei kunnen huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag van 800 Euro aanvragen. De SP Den Bosch heeft de gemeente gevraagd om een gedegen aanpak. Kent u mensen of behoort u tot de groep met een laag inkomen en het lukt niet om zelf een aanvraag te doen, meld je dan bij de SP Hulpdienst (06-12500946).

Lees verder
12 april 2022

SP Den Bosch vraagt om actie op dreigende huurexplosie

Na een landelijke huurbevriezing vorig jaar, stijgen de huren dit jaar weer met maximaal 2,3% in de sociale sector en 3,3% in de vrije sector.  De hoge inflatie van dit jaar betekent een nog hogere huurstijging in 2023. Dit vergroot de armoede in Nederland. Daarom heeft de SP fractie de gemeente gevraagd om hierop aktie te ondernemen.

Lees verder

Pagina's