h

Standpunt

De samenleving vraagt om zekerheid. De zekerheid van een leefbare planeet, de zekerheid van zorg en doorbetaling bij ziekte, de zekerheid van een betaalbaar huis, de zekerheid van een fatsoenlijk pensioen en de zekerheid dat de staat aan jouw kant staat. In één woord: bestaanszekerheid. De staat trekt zich langzaam maar zeker terug en de samenleving die zich steeds meer rondom de markt organiseert, is steeds minder in staat om die onzekerheid en de stijgende tweedeling het hoofd te bieden. Corona heeft dit proces versneld en pijnlijk duidelijk gemaakt.

De SP wil het roer in de gemeente flink omgooien. Wij strijden voor een socialer Den Bosch. Een Den Bosch waarin de inwoners centraal staan. De afgelopen jaren zijn wat ons betreft verkeerde keuzes gemaakt. De windmolens die worden neergezet, moeten voor iedereen draaien, niet alleen voor de windboeren die er een verdienmodel in zien. De keuzes die gemaakt worden moeten iedereen ten goede komen, niet alleen de rijkere inwoners van de gemeente.

We moeten de aanval openen op de wachttijd van 9 jaar voor een sociale huurwoning, het is natuurlijk te gek voor woorden dat de bouw van betaalbare huurwoningen gigantisch achterblijft bij de behoefte aan dit soort woningen onder de mensen. Hoog tijd dat de overheid weer eens haar verantwoordelijkheid neemt en datgene gaat doen wat de markt niet doet of niet wil doen omdat er te weinig mee verdiend wordt. Daarom, de gemeente gaat weer zelf woningen bouwen, zoals we dat eerder in de vorige eeuw ook deden, gewoon met een eigen gemeentelijk woningbedrijf!

Dat er in onze gemeente nog steeds kinderen opgroeien in armoede is onacceptabel. De gemeente moet er alles aan doen om deze kinderen een eerlijke kans te geven, door ze de mogelijkheid te geven muziek- en sportles te volgen, mee op schoolreis te gaan en door de inzet om armoede uit te bannen.

U bent hier