h
2 maart 2017

SP Den Bosch: Trots op de moderne Robin Hood!

Zo net voor de verkiezingen van 15 maart is het een turbulente maar ook super mooie tijd. Wat ben ik trots op al die actieve SP’ers die door heel het land bezig zijn om ons verhaal te vertellen. Al die mensen die in deze tijd iedere vrije minuut besteden aan onze club.

Lees verder
28 februari 2017

SP Den Bosch: het belang van stemmen is de essentie

Foto: SP

Een deze dagen valt ook de stempas in Den Bosch in de brievenbus, bewaar deze goed zodat u 15 maart zeker naar de Stembus kunt gaan.

Lees verder
28 februari 2017

Sp Den Bosch: Met 10.000 mensen de straat op!

Foto: SP

De tent op het Malieveld was op zaterdag 18 februari afgeladen. 10.000 mensen kwamen in beweging voor het Nationaal ZorgFonds. De energie en strijdlust was indrukwekkend. Samen hebben we het Nationaal ZorgFonds nóg beter op de kaart gezet en we hebben lijsttrekkers gedwongen zich uit te spreken voor zorg zonder marktwerking en zonder eigen risico. Een groot succes! Dankzij jou en al die andere mensen die de afgelopen maanden zich hebben aangesloten bij onze beweging.

Lees verder
22 februari 2017

Succes SP: beeindiging verdringing en werken zonder loon!

Foto: SP Den Bosch / denbosch.sp.nl

Dinsdag 21 februari 2017 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met een wet van SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Door deze wet moeten gemeenten voortaan toetsen of reintegratietrajecten betaald werk verdringen of tot oneerlijke concurrentie leiden. Karabulut: `Dit is een groot succes voor de uitkeringsgerechtigden, schoonmakers en vakbonden waar de SP samen mee actie gevoerd heeft. De eerste slag om het stoppen van werken zonder loon hebben we gewonnen!'

Lees verder
19 februari 2017

Den Bosch: Nationaal Zorgfondsdebat Den Haag

Foto: SP Den Bosch / denbosch.sp.nl

Klokslag 08:00 op de fiets naar station Den Bosch om op tijd te zijn om een slechtziende SP-kameraad op te vangen en de gehele dag te begeleiden...de Zorg begint dan al!

Lees verder
19 februari 2017

SP Den Bosch: Lilian Marijnissen in Knillispoort

Foto: SP Den Bosch / denbosch.sp.nl

De verkiezingscampagne is op volle toeren en ook in Den Bosch zijn we goed op stoom. Zaterdag 11 februari kwam Lilian Marijnissen het Bosche campagneteam aanmoedigen. 

Lees verder
7 februari 2017

SP Den Bosch: Ook SP Den Bosch is klaar om te knokken 'PAK DE MACHT'

Foto: SP

Laat ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om me voor te stellen. Ik ben Richard van Dok, 49 jaar en vader van 2 dochters. Ik ben vorig jaar lid geworden van de SP omdat ik het tijd vond om een actieve bijdrage te gaan leveren aan de partij waar ik vanaf het ontstaan al sympathie voor voelde. Afgelopen vrijdag was ik voor het eerst bij de aftrap van de lokale verkiezingscampagne.

Lees verder
6 februari 2017

Alle handen werken samen: Pak de Macht.

De verkiezingen zijn in aantocht! 15 maart zal Nederland weer naar de stembus gaan en na het afbraakbeleid van de afgelopen decennia is het hoog tijd dat er weer geïnvesteerd gaat worden in de mensen! De marktwerking, het neoliberale gedachtegoed, de financiële crisis, de,opkomst van het rechts extremisme, de afbraak van onze zorg, de
pensioenen en sociale zekerheid, de stijgende huren en het alsmaar uitdijende Europa. Dat we ons niet laten verdelen op basis van leeftijd, achtergrond, geloof, geaardheid of gezondheid. Geen rassenstrijd maar een klassenstrijd!

Lees verder
6 februari 2017

Kom ook naar het nationaal zorgdebat!

Foto: Den Haag FM / Den Haag FM

Al een kwart miljoen mensen steunen het Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. Zij vinden dat het anders moet in de zorg. Huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, psychiaters en andere zorgverleners doen mee. Ook de Bossche SP, strijd mee voor een betere en betaalbare zorg voor iedereen en steunt het Nationaal Zorgfonds. Jij ook? Kom dan ook naar het Nationaal Zorgdebat op zaterdag 18 februari op het Malieveld in Den Haag. Op die dag laten we met zoveel mogelijk mensen zien dat het anders kan in de zorg. Kom naar de actiedag en laat de Haagse politici weten dat het Nationaal Zorgfonds er moet komen. 

Lees verder

Pagina's