h

Energie toeslag kan aangevraagd worden

2 mei 2022

Energie toeslag kan aangevraagd worden

Tot 1 November kan men bij de gemeente Den Bosch de energie toeslag van 800 Euro digitaal aanvragen op: Energietoeslag - Gemeente 's-Hertogenbosch. U kunt ook hulp bij het aanvragen krijgen van de medewerkers van Koo bij een wijkplein bij u in uw buurt. Kent u mensen of behoort u tot de groep met een laag inkomen en het lukt niet om zelf een aanvraag te doen, meld je dan bij de SP Hulpdienst (06-12500946).

Op de vragen van de SP aan de gemeente over de uitvoering van de energie toeslag toekenning zijn de de volgende antwoorden gekomen:

SP: Op welke manier kunnen bewoners deze aanvraag doen? Gaat dat alleen digitaal of kunnen mensen ook bellen of bij een loket terecht?

Gemeente: De aanvragen kunnen digitaal worden ingediend. Mocht het voorkomen dat een inwoner niet (voldoende) digitaal vaardig is kan er contact worden opgenomen met het Gemeentelijk Contact Center (GCC) voor een intakegesprek. In dit gesprek geeft de inwoner aan dat hij/zij graag een papieren aanvraagformulier wil ontvangen. Het formulier wordt vervolgens naar de inwoner opgestuurd.

SP: Hoe worden mensen die recht hebben op deze toeslag hiervan op de hoogte gebracht.

Gemeente: De inwoners die al contact met ons hebben opgenomen over de regeling worden actief benaderd om hen te wijzen op de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag. Verder is alle informatie over de regeling, de energiebesparende maatregelen en over wonen/duurzaamheid op een (tijdelijke) pagina van de gemeentelijke website geplaatst.

Wij vinden het jammer dat de gemeente niet ook een download formulier of een verzend aanvraag hiervoor op de gemeente site ter beschikking heeft gesteld en dat mensen niet aktief worden geinformeerd dat men een aanvraag kan doen.

De SP gaat aanvullende vragen stellen. Wij zullen u op de hoogte houden.

Reactie toevoegen

U bent hier