h

Trottoirrijders op het Hinthamereinde

16 april 2008

Trottoirrijders op het Hinthamereinde

Op 13 maart stelde SP-Raadslid Jolanda van Osch vragen aan het college over de onveilige situatie op het Hinthamereinde. Onveilig omdat sommige automobilisten geneigd zijn de rij voor de open brug te passeren door met twee wielen over de stoep te rijden.

Het college antwoordde dat de Ondernemersvereniging Hartje Den Bosch hun ook
had aangesproken op de onveilige verkeerssituatie voor zowel fietsers als voetgangers. Rijden over het trottoir is verboden, onderstreept men. Vanwege de gevaren en de overtredingen zal men er fysieke belemmeringen laten optrekken door het verplaatsen van afvalbakken. Ook zal het college extra laten surveilleren door politie en Stadstoezicht.

U bent hier