h

Goed onderwijs voor kinderen met een autismestoornis.

27 maart 2008

Goed onderwijs voor kinderen met een autismestoornis.

SP-raadslid Ellen Pauel trekt aan de bel voor autistische jongeren. In
de gemeente Den Bosch, wijst ze erop, is er nauwelijks een geschikte
HAVO/VWO-school voor leerlingen met contact- en
communicatiestoornissen, die wij onder de verzamelnaam autisme kennen.

Autisme kan heel mild zijn, zoals bijvoorbeeld de spectrum
stoornissen, maar ook heel ernstig, als het Asperger Syndroom. Voorheen konden leerlingen met deze stoornis terecht in Eindhoven,
maar de twee scholen daar willen met ingang van het komende schooljaar
geen leerlingen meer uit de regio ’s-Hertogenbosch opnemen. Ellen Pauel vindt dat een ramp. Pauel: ‘In Den Bosch wonen meer
autistische leerlingen dan elders in het land, ongeveer twee keer
zoveel berekende het SCO-Kohnstammonderzoek in 2002. Er moet iets moet
gedaan worden. Want: ‘Je kunt dit toch niet aanvaardbaar noemen?’

U bent hier