h

Nieuws uit 2008

17 juni 2008

Pauel: geen poespas maar stevig armoedebeleid!

SP-raadslid Ellen Pauel werkt graag samen met andere raadsleden als het om de zwakken in de samenleving gaat.
Zij was dan ook een van de ondertekenaars van de motie die de gemeenteraad op 10 juni vroeg een werkgroep op te richten om van Den
Bosch een Fair trade gemeente te maken. Het stadsbestuur was er niet blij mee en ontraadde deze motie aan te nemen. De gemeenteraad ging
echter overstag voor SP'er Ellen Pauel, Paul Masselink van de stadspartij Knillis en Paul Kagie van Leefbaar Den Bosch.

Lees verder
22 mei 2008

Waar moet sociaal restaurant blijven?

Op 1 juli loopt het huurcontract af van sociaal restaurant de Mengelmoes vanwege de overname door King Coaching. Sp-raadslid Ellen Pauel is verontrust, want de eigenaar wil het contract blijkbaar niet voortzetten.

Lees verder
9 mei 2008

Vervolg, slechte verlichting in de omgeving van de Zuiderparkweg.

Op 13 maart vroeg SP-raadslid Jolanda van Osch aandacht voor de slechte verlichting in de omgeving van de Zuiderparkweg, hoek Tacitusstraat.

Lees verder
8 mei 2008

Allemaal nummer veertien, ‘waar’ moet je dan zijn?

SP-raadslid Jolanda van Osch stelde na een bezoek aan een ateliergebouw aan het Paardenkerkhof vast dat alle gebouwen in die straat hetzelfde adres hebben, nummer 14 en ze vroeg aan de desbetreffende wethouder of de gemeente niet een einde aan deze verwarring zou kunnen maken.

Lees verder
24 april 2008

Gemeente print lichter om te sparen.

Vanwege een voorstel van SP-raadslid Ellen Pauel gaat de gemeente overstappen op 75 grams printpapier.

Lees verder
23 april 2008

Mag het een onsje meer of minder armoede zijn?

Op 29 januari vroeg SP-raadslid Ellen Pauel aan het college om te bekijken of minima een gratis paspoort of identiteitskaart konden krijgen. De gemeente liet haar onlangs weten dat men er niet over piekert om kwijtschelding of vrijstelling te verlenen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier