h

Nieuws uit 2021

19 december 2021

Laat de Gemeente Den Bosch hun burgers met Kerst in de kou zitten?

Fractie stelt vragen aan het College van B&W

Lees verder
10 november 2021

SP pleit voor verlaging afvalstoffenheffing, alle andere partijen zijn tegen

Deze maand werd de begroting voor het jaar 2022 in de gemeente
’s-Hertogenbosch behandeld door de gemeenteraad. Door de coronacrisis en de formatie was er veel onduidelijk over de financiële positie van de gemeente. Het is onduidelijk hoeveel geld de gemeente na een nieuw regeerakkoord zal krijgen. Om deze reden is de begroting met een mooiwoord ‘beleidsarm’, er worden weinig nieuwe dingen gedaan in 2022.

Lees verder
10 september 2021

Bewoners van de Haren en SP geven Zayaz de sloopkogel terug

Foto: SP Den Bosch

Vrijdag 10 september kreeg woningbouwcorporatie Zayaz de sloopkogel terug van bewoners uit de Haren en de Socialistische Partij. Voor maar liefst 67 woningen hangt de sloopkogel als een zwaard van Damocles boven de bewoners het hoofd. Zayaz wil eengezinswoningen tegen de vlakte gooien. Bewoners willen de renovatie die ze al lang geleden beloofd is en dus geen sloop. Een groot deel van de wijk Haren is tegen de sloop.

Lees verder
2 september 2021

Bram Roovers lijsttrekker voor de SP in Den Bosch

Foto: SP Den Bosch

Op de ledenvergadering van 31 augustus, van de SP in Den Bosch is Bram Roovers unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.  Na bijna 2 jaar in de gemeenteraad is Roovers, 22 jaar, klaar om de socialisten aan te voeren. Op plek twee vinden we Cecile Visscher terug en op plek 3 de eerste nieuwkomer, Sander van Hasselt.

Lees verder
26 mei 2021

SP vraagt andere partijen en college om openheid over de kostenoverschrijding van het Theater aan de Parade.

Het theater is nu al, terwijl de bouw nog moet starten, 4,5 miljoen Euro duurder. Een fors bedrag. De SP is benieuwd waar deze stijging door komt. Alle raadsleden mogen de stukken over deze forse stijging inzien, maar de inhoud moet geheim blijven.

Lees verder
22 maart 2021

SP Den Bosch slaat alarm voor het klimaat!

Foto: SP Den Bosch

Op zondag 14 maart 2021 deed de SP mee aan de landelijke actie Klimaatalarm. In meer dan 40 steden in heel Nederland demonstreerden mensen voor een groen en eerlijk klimaatbeleid. Ook de Bossche SP sloot aan en stond zondagmiddag op de pettelaarse schans actie te voeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier