h

SP vraagt andere partijen en college om openheid over de kostenoverschrijding van het Theater aan de Parade.

26 mei 2021

SP vraagt andere partijen en college om openheid over de kostenoverschrijding van het Theater aan de Parade.

Het theater is nu al, terwijl de bouw nog moet starten, 4,5 miljoen Euro duurder. Een fors bedrag. De SP is benieuwd waar deze stijging door komt. Alle raadsleden mogen de stukken over deze forse stijging inzien, maar de inhoud moet geheim blijven.

‘Onvoorstelbaar’, aldus SP fractievoorzitter Cecile Visscher,’onze inwoners hebben het recht om te weten waarom er 4,5 miljoen Euro meer aan gemeenschapsgeld moet worden uitgegeven.’

 

De SP heeft daarom op vrijdag 21 mei een brief gestuurd aan de andere raadsleden en het college van burgemeester en wethouders, om vooral open te zijn over de kostenstijging. ‘Ik hoop dat andere partijen en het colleg met ons eens zijn dat we transparant moeten zijn. Het kan niet zo zijn dat je even zegt dat het duurder is, maar vervolgens de reden geheim houdt,’ aldus Visscher.

HIERONDER DE BRIEF

-------------------------------------------------------------------------------

Geachte raadsleden en college,

De kosten van de vernieuwbouw van het Theater aan de Parade rijzen de pan uit. Waar wij als fractie al voor vreesden, komt uit. Het theater wordt fors duurder dan begroot. Op dit moment staat de teller al op 4,5 miljoen Euro meer dan begroot. Totaal zijn de kosten nu dus 70 miljoen euro, waar 65,5 was begroot.

Zoals u allen weet, bevinden we ons in een pandemie, met alle (onzekere) gevolgen van dien. Ook economisch gezien. We zullen nog voor moeilijke keuzes komen te staan. Dan is 4,5 miljoen Euro meer een forse extra uitgave. Wethouder Van Olden heeft aangegeven dat het vooral komt doordat er bezwaar wordt gemaakt tegen dit project. De fractie van Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen heeft hier vragen over gesteld. In de antwoorden is te lezen dat we, de gemeenteraad, inzage mogen hebben in de stukken die aan geven waar de kostenoverschrijding vandaan komt. Echter rust er geheimhouding op deze stukken.

Het zou wat onze fractie betreft getuigen van transparantie als de geheimhouding wordt opgeheven. Wat heeft het voor nut om de redenen van kostenoverschrijding in te zien, maar dit niet in het debat niet te mogen gebruiken? Het gaat om een forse som gemeenschapsgeld dat uitgegeven wordt. Gemeenschapsgeld dat niet meer op andere terreinen uitgegeven kan worden…en dat in economisch erg onzekere tijden.

Als volksvertegenwoordigers willen we graag aan onze inwoners uit kunnen leggen waarom het nu al zo veel duurder wordt dan begroot.

We hopen dat u, net als de SP fractie, de geheimhouding wil laten vervallen, opdat we allemaal met de juiste informatie het debat kunnen voeren.

 

Met vriendelijke groet,

Cecile Visscher

Socialistische Partij

 

Reactie toevoegen

U bent hier