h

SP pleit voor verlaging afvalstoffenheffing, alle andere partijen zijn tegen

10 november 2021

SP pleit voor verlaging afvalstoffenheffing, alle andere partijen zijn tegen

Deze maand werd de begroting voor het jaar 2022 in de gemeente
’s-Hertogenbosch behandeld door de gemeenteraad. Door de coronacrisis en de formatie was er veel onduidelijk over de financiële positie van de gemeente. Het is onduidelijk hoeveel geld de gemeente na een nieuw regeerakkoord zal krijgen. Om deze reden is de begroting met een mooiwoord ‘beleidsarm’, er worden weinig nieuwe dingen gedaan in 2022.

Eén ding wordt wel in de begroting veranderd ten opzichte van vorig jaar.
Dat heeft te maken met de zogenaamde WOZ-belasting. Dit is een belasting die huizenbezitters betalen over de waarde van hun huis. Deze coalitie heeft besloten dat de totale opbrengst van die belasting niet mag
stijgen. Maar aangezien de huizenprijzen momenteel enorm toenemen
betekent dit dat het tarief voor de WOZ wordt verlaagd. Het gevolg is
dat de woonlasten in Den Bosch tot de laagste behoren van heel Nederland
en wij als gemeente wel de problemen ondervinden van de stijgende
huizenprijzen, maar geen extra middelen tot onze beschikking krijgen om
maatregelen te nemen. Als je wat langer over deze manier van werken
nadenkt, kom je tot de conclusie dat het absurd is. Deze systematiek
wordt bij geen enkele andere belasting toegepast.

Het wordt nog gekker als je bedenkt dat de afvalstoffenheffing wel wordt verhoogd. Zo kost het wegbrengen van grofvuil tegenwoordig 15 cent per kilo, terwijl dat eerst 5 cent was. In plaats van dat huizenbezitters een kleine extra bijdrage leveren over de waardestijging van hun huis, wordt een
essentiële dienst voor iedereen minder toegankelijk gemaakt. Dit raakt
uiteraard de mensen met het minste geld het meest. Het ligt voor de hand
dat een dergelijke stijging van de afvalstoffenheffing zorgt voor meer
zwerfafval.

De gemeente verdedigt deze verhoging met de zinsnede
‘de vervuiler betaalt.’ In tijden van stijgende energiearmoede is dat
een toondove uitspraak. Het is een individualisering van het
milieuprobleem in de trend van ‘je moet maar korter douchen.’ Het
afvalprobleem ligt niet bij de consument maar bij de producent. Diens
werkwijze moet veranderen in plaats van het straffen van gewone mensen
die alleen maar hun boodschappen doen.

De SP heeft in de raad gepleit voor het handhaven van het huidige tarief van de WOZ-belasting. De opbrengsten die we hiermee vrijspelen kunnen dan worden gebruikt voor het verlagen van de tarief voor de milieustraat. Dat is een maatregel waar iedereen in de stad, ook de huizenbezitter, profijt bij heeft.

Helaas hebben de overige partijen ons voorstel niet gesteund. Sommigen hielden krampachtig vast aan het verlagen van de WOZ, anderen gingen mee in de denkwijze dat het milieuprobleem met een verandering in het
consumentengedrag moet worden opgelost, zonder naar de industrie te
kijken. Hoe dan ook zal de SP ervoor blijven strijden dat de huizenbezitter zijn eerlijke deel betaalt en de kosten van de milieucrisis niet bij de lagere inkomens worden neergelegd.

Reactie toevoegen

U bent hier