h

In de Raad

 

21 juni 2022

Fractie SP Den Bosch gaat voor uitgebreide opkoopbescherming

Foto: SP

In de raadsvergadering van 14 juni 2022 heeft de fractie van SP Den Bosch het direct ingaan van een opkoopbescherming gesteund. Hierdoor dient een koper van een bestaande koopwoning deze zelf in de eerste jaren te bewonen. Deze regeling is maar voor een beperkt aantal woningen toepasbaar en daarom heeft de SP een motie mee ingediend om op termijn meer koopwoningen onder deze regeling te laten vallen.

Lees verder
4 juni 2022

Fractie SP Den Bosch stemt tegen bestuursakkoord 2022-2025

De SP Fractie van de gemeente Den Bosch heeft tegen het gemeentelijk bestuursakkoord 2022-2025 gestemd. De SP vindt dat er minimaal 40% sociale huur nieuwbouw moet komen, maar een motie van de SP hiertoe is door de coalitie verworpen. Daarmee is het akkoord met maar 30% sociale huur nieuwbouw voor de SP Den Bosch onaanvaardbaar.

Lees verder
25 mei 2022

Gemeente Den Bosch negeert SP oproep tot huurmatiging

De woningcorporaties leggen weer standaard de maximale huurverhoging (2,3%) op aan bewoners van sociale huurwoningen. SP Den Bosch heeft de gemeente opgeroepen om bij de verhuurders aan te dringen om dit te voorkomen en te pleiten voor een landelijke huurbevriezing. De gemeente geeft hier echter geen gevolg aan.

Lees verder
18 mei 2022

SP Den Bosch vraagt om simpeler en daadkrachtiger energie toeslag aanpak

Foto: SP

SP Den Bosch stelt vragen over het nut van het grote aantal vragen die gesteld worden bij de energie toeslag aanvraag. Ook dringen wij aan om meer inwoners met een laag inkomen die al in beeld zijn aktief te benaderen. 

Lees verder
15 april 2022

SP Den Bosch vraagt duidelijkheid over Energietoeslag

Eindelijk heeft de gemeente Den Bosch ook in de gaten dat er inwoners zijn die de energierekening niet meer kunnen betalen. Vanaf 1 Mei kunnen huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag van 800 Euro aanvragen. De SP Den Bosch heeft de gemeente gevraagd om een gedegen aanpak. Kent u mensen of behoort u tot de groep met een laag inkomen en het lukt niet om zelf een aanvraag te doen, meld je dan bij de SP Hulpdienst (06-12500946).

Lees verder
12 april 2022

SP Den Bosch vraagt om actie op dreigende huurexplosie

Na een landelijke huurbevriezing vorig jaar, stijgen de huren dit jaar weer met maximaal 2,3% in de sociale sector en 3,3% in de vrije sector.  De hoge inflatie van dit jaar betekent een nog hogere huurstijging in 2023. Dit vergroot de armoede in Nederland. Daarom heeft de SP fractie de gemeente gevraagd om hierop aktie te ondernemen.

Lees verder
19 december 2021

Laat de Gemeente Den Bosch hun burgers met Kerst in de kou zitten?

Fractie stelt vragen aan het College van B&W

Lees verder

U bent hier