h

in de raad

Wij zetten ons in voor een socialer Den Bosch, waarin de inwoners centraal staan en gemaakte keuzes iedereen ten goede komen. Om te horen wat nodig is gaat de SP in gesprek met inwoners. Door  akties, hulpverlening en het inbrengen van oplossingen in de gemeenteraad proberen we te helpen.

8 januari 2023

Reactie op Weener XL misstanden artikel in Brabants Dagblad

Op zaterdag 7 januari verscheen een artikel van maar liefst 5 pagina’s in het Brabants Dagblad over de misstanden bij Weener XL. Dit is een stukje indrukwekkende onderzoeksjournalistiek geweest waarbij veel gebeurtenissen eindelijk in de openbaarheid zijn gekomen. De SP gemeentefractie heeft onderstaande brief naar de gemeente gestuurd:

Lees verder
11 november 2022

SP op de bres voor anti-krakers in Pastorie

Anti kraak bewoners van de Pastorie naast de St. Cathrienkerk kregen te horen dat ze nog maar vier weken mogen blijven zitten. De SP fractie heeft samen met de Bossche Groenen in de gemeenteraad het college opgeroepen om een oplossing te vinden voor de bewoners zodat ze niet zomaar op straat komen te staan.

Lees verder
7 oktober 2022

SP Fractie tegen passeren raad en eist woningbouw prioriteit

In de gemeenteraad deed de coalitie pogingen om de inspraak van de door inwoners gekozen raad bij bouwprojecten te beperken. Ook gaat de coalitie maar door met bouwen voor projectontwikkelaars in plaats van vol in te zetten op sociale en gereguleerde woningbouw. De SP fractie stemde natuurlijk tegen.

Lees verder
6 oktober 2022

SP actie in Raad leid tot extern onderzoek naar Weener XL

Foto: SP

Na een SP interpellatie en motie aankondiging over Weener XL in de gemeenteraad, belooft de wethouder dat een extern onderzoek gestart zal worden. 'De tijd van even snel wat crisismanagement en dan weer over tot de orde van de dag, is wat ons betreft al lang voorbij. De bezem moet er nu echt door.' aldus SP raadslid Cecile Visscher, waarna zij een groot applaus van de publieke tribune kreeg van aanwezige Weener XL medewerkers.

Lees verder
29 september 2022

SP wil onderste steen boven over werkomstandigheden bij Weener XL

Foto: SP

De Bossche fractie van de SP heeft een debat aangevraagd over de werkomstandigheden bij Weener XL. Vorige week kwam er een memo naar buiten, opgesteld door Stichting Durfhuis, met ervaringen van medewerkers die ronduit schokkend zijn. De SP wil wethouder Van der Sloot (CDA) hierover aan de tand voelen. 6 jaar geleden had de SP al een zwartboek aangeboden aan toenmalig wethouder Van Olden (ook CDA) en die beloofde de klachten serieus te nemen…wat is daar echt mee gedaan?

Lees verder
19 september 2022

Gemeente grijpt niet in bij grote kostenverhoging door investeringsmaatschappij

Nadat kunstenaars en ambachtslieden hun zorgen hadden geuit over enorme kostenverhogingen voor het huren van ateliers en werkplaatsen, riep de fractie van SP Den Bosch de gemeente op tot actie. Als eigenaar van de verhuurder, de Bossche Investering Maatschappij (BIM), vinden wij dat de gemeente de BIM hierop moet aanspreken. Echter de gemeente gaat hier niet op in.

Lees verder
17 september 2022

Steeds meer gemeentegeld nodig voor theater en andere projecten

Foto: SP

Uit het antwoord van de gemeente op onze vragen over kostenstijgingen bij de theater nieuwbouw blijkt dat projecten flink meer kosten dan voorzien. SP den Bosch maakt zich grote zorgen over wat deze tegenvallende kostenpost allemaal gaat betekenen voor de inwoners in een tijd waar de armoede fors toeneemt.

Lees verder
12 september 2022

SP Fractie wil alleen vrij toegankelijke binnenstad evenementen

Tot 30 september kunnen bij de gemeente de evenementen voor 2023 aangevraagd worden. Het afgelopen jaar zijn er evenementen op de Markt en Parade gehouden waarvoor men entree moest betalen, zoals het levenslied festival en de finale Petanque. De SP is van mening dat de binnenstad een belangrijke ontmoetingsplaats van inwoners en omwonenden van onze gemeente is, waarbij evenementen voor nog meer sfeer en gezelligheid zorgen. Daar horen geen besloten evenementen plaats te vinden waar men toegang voor moet betalen, want de binnenstad is een publieke ruimte die in principe van en voor alle inwoners is.

Lees verder
11 september 2022

Gemeente Den Bosch heeft blijkbaar geld genoeg

Foto: SP

SP Den Bosch vroeg de gemeente wat stijgende kosten en personeelstekorten voor gevolgen hebben op de zorg en dienstverlening naar onze inwoners en hoe dit aan te pakken. Immers wij horen dagelijks dat inwoners moeite hebben met stijgende kosten en moeilijke keuzes moeten maken om, als dat al lukt, niet in de problemen te komen. Wij nemen aan dat de gemeente daar ook mee te maken heeft. Het antwoord van de gemeente vinden wij onthutsend naïef: Het rijk zal wel meer geld geven, we begroten 10 miljoen euro meer aan nieuwbouw zoals het theater en we hebben een recruiter en starten een campagne om personeel te krijgen. Wij zien geen noodzaak om de raad op korte termijn daarin te raadplegen.

Lees verder
30 augustus 2022

SP Fractie vraagt om betere Energietoeslag aanpak

Foto: SP

Uit informatie blijkt dat 8,5 miljoen Euro nog niet is gebruikt voor het verstrekken van de energietoeslag. Daarnaast blijkt ook dat er maar liefst 3500 inwoners die nu recht hebben op de energietoeslag hier geen gebruik van maken. De prijzen van brandstof, energie en de boodschappen rijzen de pan uit waardoor steeds meer mensen in de financiële problemen komen. Ondertussen blijft het stil in de gemeente en zelfs de commissie Sociaal ging niet door omdat er niets te bespreken zou zijn. Daarom heeft de SP-fractie gevraagd om een betere energietoeslag aanpak.

Lees verder

Pagina's

U bent hier