h

Gemeente grijpt niet in bij grote kostenverhoging door investeringsmaatschappij

19 september 2022

Gemeente grijpt niet in bij grote kostenverhoging door investeringsmaatschappij

Nadat kunstenaars en ambachtslieden hun zorgen hadden geuit over enorme kostenverhogingen voor het huren van ateliers en werkplaatsen, riep de fractie van SP Den Bosch de gemeente op tot actie. Als eigenaar van de verhuurder, de Bossche Investering Maatschappij (BIM), vinden wij dat de gemeente de BIM hierop moet aanspreken. Echter de gemeente gaat hier niet op in.

Wat de SP zorgelijk vindt is dat de BIM alleen hoge economische prestatie doelen stelt in zijn missie en blijkbaar geen oog heeft voor maatschappelijke doelen. Wij als SP vinden dat niet kunnen. Zeker niet daar de gemeente de eigenaar, geldschieter en opdrachtgever van de BIM is. Gemeentegeld en beleid hoort altijd een maatschappelijk doel te dienen.

Ook lijkt de gemeente geen gericht beleid en zicht te hebben op betaalbare ateliers. Meer dan wat subsidie aan de stichting Atelier Beheer Stichting (ABS) en een meldpunt knelpunten ateliers die de doelgroep niet lijkt te bereiken wordt er niet gedaan. Nu er problemen met de BIM worden gemeld laat de gemeente het op zijn beloop met de boodschap:

de BIM is zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het vastgoed dat zij beheert

Lees hier de antwoorden van de gemeente op vragen (zie eerder artikel) hierover van de SP fractie:

PDF icon antwoord aan SP over betaalbaarheid ateliers.pdf

Reactie toevoegen

U bent hier