h

Steeds meer gemeentegeld nodig voor theater en andere projecten

17 september 2022

Steeds meer gemeentegeld nodig voor theater en andere projecten

Foto: SP

Uit het antwoord van de gemeente op onze vragen over kostenstijgingen bij de theater nieuwbouw blijkt dat projecten flink meer kosten dan voorzien. SP den Bosch maakt zich grote zorgen over wat deze tegenvallende kostenpost allemaal gaat betekenen voor de inwoners in een tijd waar de armoede fors toeneemt.

De gemeente financiert meerdere bouwprojecten uit een structuurfonds zoals onder andere de theater en Weener/xl nieuwbouw. Vorig jaar November bij de begroting 2022 werd al aangegeven dat deze financiering voorziening niet meer dekkend was. Toch ging de gemeente door op de ingeslagen weg. Bij de jaarrekening 2021 die dit jaar gepresenteerd werd bleken 6 van de 11 lopende projecten al met een kostenoverschrijding te maken te hebben (zie eerder bericht hierover).

Bij goedkeuring van fase 2 van het Herman Moerkerkpark waren de begrote middelen uit het fonds ook al niet meer voldoende. Later werd gemeld dat de museumplannen voor het Kruithuis ook meer gaan kosten. Daarnaast zijn er ook al geluiden dat bij de bouw van het nieuwe Weener/xl gebouw een kostenoverschrijding verwacht wordt.

Eerder dit jaar heeft de SP fractie Den Bosch aan de rekenkamer voorgesteld om de gang van zaken rond het structuurfonds te onderzoeken.

Wat de SP zorgen baart is dat de gemeente geen pas op de plaats maakt en zich niet afvraagt hoe het nu verder moet met al die projecten en het alsmaar toenemend geldbedrag wat hierin gestoken wordt. In de gemeente neemt de armoede onder inwoners toe maar daar komt geen extra geld voor vanuit de gemeente begroting en met de bestaande budgetten kan door de hoge inflatie veel minder gedaan worden als voorzien was.

Blijkbaar zijn grote prestigieuze gebouwen en projecten belangrijker als het om geld gaat dan de steeds grotere groep inwoners die steeds verder in de problemen komt.

PDF icon antwoord gemeente aan fractie sp over budgetoverschrijding theater.pdf

Reactie toevoegen

U bent hier