h

Nieuws uit 2009

24 december 2009

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2010

Alle leden van harte welkom

Lees verder
19 november 2009

Algemene ledenvergadering 18-11-2009

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vastgesteld.

Lees verder
12 november 2009

Bushalte protest Mariaoord

Op woensdag 11 november 2009 stapten om 11.00 uur 40 bewoners van Mariaoord in de SP-bus om vervoerd te worden naar het Provinciehuis. Rond 12.00 uur werd de petitie door bestuursleden van de huurdersvereniging aan de gedeputeerde aangeboden. Hierin werd gevraagd naar een volwaardige bushalte bij Mariaoord.
Daarna werd door de SP aan de aanwezige bewoners een lunch aangeboden. Na de lunch werden de bewoners door de SP-bus weer naar Mariaoord gebracht.

Lees verder
4 oktober 2009

SP stelt vragen over dakloze gezinnen

De koepelorganisatie Federatie Opvang heeft onderzoek laten doen naar de stijgende aantallen dakloze gezinnen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de daklozenopvang de toestroom van dakloze gezinnen niet aan kan en dat gemeenten te weinig doen om de oorzaken van de problemen waar de gezinnen mee kampen op te lossen. ( die problemen zijn vaak een combinatie van gedragsstoornissen en schulden.)
Vroeger viel deze groep onder de ABWZ. Maar tegenwoordig vallen de dakloze gezinnen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
De directeur van de Federatie Opvang spreekt van een ‘bijzonder schrijnende situatie’. Volgens haar ‘verzaken de meeste gemeenten hun verantwoordelijkheid in deze ernstig’.

Lees verder
7 september 2009

Klachtenweek over woonservice legt knelpunten bloot

In juni 2009 heeft de SP een klachtenweek georganiseerd over WoonService, het woonruimte verdeelsysteem van Den Bosch. Over enkele maanden gaan we in de gemeenteraad spreken over het functioneren van het systeem en wat de eventuele verbeterpunten zijn. Telefonisch en via en enquête formulier op de website kunt u ons laten weten welke problemen u hebt of heeft gehad met Woonservice.
Rond de 40 mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en de reacties waren heel divers. Opvallend was ook dat bijna iedereen maar 1 probleem/vraag had maar dat ze als gevolg daarvan tegen een heleboel andere dingen aan liepen met betrekking tot de bereikbaarheid en klantvriendelijkheid.

Lees verder
6 september 2009

UITNODIGING VOOR DE ROOD-LEDEN

Op vrijdag 2 oktober a.s. organiseert de SP afdeling ’s-Hertogenbosch e.o. een
avond speciaal voor ROOD-leden in de Verkadefabriek.

Voor deze avond hebben we een leuk programma samengesteld. Om een tipje van de sluier op te lichten: men kan speeddaten met de Bossche SP-raadsleden en Leon Botter van ROOD Nederland komt o.a. vertellen waarom ROOD belangrijk (en leuk) is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier