h

SP stelt vragen over dakloze gezinnen

4 oktober 2009

SP stelt vragen over dakloze gezinnen

De koepelorganisatie Federatie Opvang heeft onderzoek laten doen naar de stijgende aantallen dakloze gezinnen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de daklozenopvang de toestroom van dakloze gezinnen niet aan kan en dat gemeenten te weinig doen om de oorzaken van de problemen waar de gezinnen mee kampen op te lossen. ( die problemen zijn vaak een combinatie van gedragsstoornissen en schulden.)
Vroeger viel deze groep onder de ABWZ. Maar tegenwoordig vallen de dakloze gezinnen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
De directeur van de Federatie Opvang spreekt van een ‘bijzonder schrijnende situatie’. Volgens haar ‘verzaken de meeste gemeenten hun verantwoordelijkheid in deze ernstig’.

Navraag bij de SMO ( verantwoordelijk voor de opvang in ‘s-Hertogenbosch) leert dat de stijging van aantallen dakloze gezinnen en het daaruit voortkomende opvangprobleem ook van toepassing is op ’s-Hertogenbosch.
De SP maakt zich hier zorgen over. Met name de kinderen van deze dakloze gezinnen zijn, letterlijk en figuurlijk, ‘het kind van de rekening.’
Gezien het bovenstaande heeft de SP de navolgende vragen aan het college gesteld:
1. Is het College op de hoogte van de stijgende aantallen dakloze gezinnen in ’s-Hertogenbosch?
2. Is het College ook op de hoogte van het feit dat er niet altijd opvang is voor deze gezinnen?
3. Welke maatregelen overweegt het College te nemen om te voorkomen dat bedoelde gezinnen dakloos worden?
4. Welke maatregelen denkt het College te gaan nemen om er voor te zorgen dat er op korte termijn voldoende opvang is voor dakloze gezinnen?

U bent hier