h

Klachtenweek over woonservice legt knelpunten bloot

7 september 2009

Klachtenweek over woonservice legt knelpunten bloot

In juni 2009 heeft de SP een klachtenweek georganiseerd over WoonService, het woonruimte verdeelsysteem van Den Bosch. Over enkele maanden gaan we in de gemeenteraad spreken over het functioneren van het systeem en wat de eventuele verbeterpunten zijn. Telefonisch en via en enquête formulier op de website kunt u ons laten weten welke problemen u hebt of heeft gehad met Woonservice.
Rond de 40 mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en de reacties waren heel divers. Opvallend was ook dat bijna iedereen maar 1 probleem/vraag had maar dat ze als gevolg daarvan tegen een heleboel andere dingen aan liepen met betrekking tot de bereikbaarheid en klantvriendelijkheid.

Een aantal knelpunten wordt vaak genoemd.
Er bestaat heel veel onduidelijkheid rondom de urgentie regeling. Wie krijgt er urgentie en wat is het verschil met mensen die een huis krijgen toegewezen omdat ze in een bijzondere situatie verkeren. Dit roept veel weerstand en onbegrip op.
Vooral de mensen die van hun partner af gaan komen in grote problemen. Kinderen en één van de ouders logeren bij ( verschillende ) familieleden of vrienden wat het leven erg onrustig maakt, familie banden komen onder druk te staan en school en werk is hierdoor moeilijk vol te houden. Men weet niet wanneer er een oplossing komt en dat maakt de situatie uitzichtloos.
Ook de gebrekkige informatie over het huis en de passendheidscriteria maakt het moeilijk om een goede inschatting te maken of je daar wilt/kunt gaan wonen. Met als gevolg veel afwijzingen en foute reacties.
Als je iets wilt weten over het huis, over de procedures of een klacht hebt kun je alleen via de mail je vraag stellen, maar daar gaat vaak iets mis. Als je al antwoord krijgt duurt dat erg lang en ben je vaak nog niets wijzer.
Even bellen is een probleem bij WoonService krijg je een bandje en bij de corporaties wordt je van het kastje naar de muur gestuurd.
Ook de jaarlijkse inning van je inschrijfgeld is een struikelblok. Allerlei persoonlijke situaties zoals schuldhulpverlening, scheidingsperikelen, verhuizing van logeer adres naar logeer adres of lichamelijke en psychische problemen zorgen ervoor dat het inschrijf geld niet de eerste keer betaald word en dan heb je gewoon pech! Al je inschrijfjaren ben je dan kwijt.
Wij hebben al deze en andere reacties eens goed op een rijtje gezet en gaan straks een aantal voorstellen voor verbetering doen.
Ten eerste moet er veel meer informatie gegeven worden op de website, het krantje en via folder materiaal op het moment dat je je inschrijft. Informatie over de aangeboden huizen ( bv: een plattegrond, isolatie ) en over de verschillende regelingen ( bv: urgentie )en spelregels (bv: inkomensgrenzen, doelgroep woningen )binnen WoonService.
Daarnaast vinden wij dat er in ieder geval een telefoon nummer moet zijn waar je iemand van Woonservice te spreken krijgt. Maar het liefs gewoon een balie waar je een gesprek kunt voeren van mens tot mens. Dat zou veel frustratie en boosheid wegnemen.
De wachtlijst voor een sociale woning is ondertussen opgelopen tot meer dan 4 jaar. Voor bepaalde huizen en categorieën mensen is de wachtlijst nog langer. Lange tijd is het zo geweest dat sloopwoningen tijdelijk werden verhuurd. Tegenwoordig zitten daar Anti-kraak bedrijven in, die er een merkwaardige manier van werken op na houden. Deze huizen willen wij weer gewoon tijdelijk gaan verhuren zodat daar de mensen in kunnen gaan wonen die geen urgentie krijgen en wel met spoed een huis nodig hebben. Dit is een tijdelijke oplossing maar vanuit daar kun je verder vanuit een redelijk stabiele situatie verder zoeken.
Ook zou Woonservice meer moeten werken met woningruil. Op dit moment staan ze het onder voorwaarden toe maar ze zouden hier actiever in moeten bemiddelen.
Maar al de problemen bij woonservice maakt maar 1 ding duidelijk,…er zijn te weinig betaalbare huizen. Dus minder dure huizen bouwen en minder goedkope huizen slopen.

U kunt nog steeds uw ervaringen met WoonService aan de SP laten weten, via de enquête op de website of via telefoonnummer 073-8508520

U bent hier