h

Nieuws uit 2007

24 december 2007

Bostion, politiek café.

Zaterdag 29 december is er weer een politiek café in de knillespoort.

Lees verder
24 december 2007

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn belangrijk

Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO inzake collectieve verzekering voor de Bossche vrijwilligers

Lees verder
20 december 2007

Akkoord over vergoedingen bij renovatieprojecten!

De Bossche woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben een akkoord bereikt over de financiële vergoedingen bij renovatieprojecten. De zogenaamde ‘ongemaksvergoeding’ wordt uitgekeerd als de werkzaamheden ernstige overlast voor de huurder tot gevolg hebben.

Lees verder
15 november 2007

Grootste pijnpunten uit begroting

De begroting voor 2008 die het college begin november presenteerde, stuitte op een golf van verzet in de gemeente: het lidmaatschap van sportverenigingen zou flink duurder worden, de bibliotheek, de Muzerije, de Verkadefabriek, WAO/WSW advies en nog heel veel andere instellingen en vereningen in onze gemeente kregen een forse bezuiniging op hun subsidie en subsidies aan bijvoorbeeld de Voedselbank en Boschtion werden helemaal geschrapt. De oppositie kwam daarop met een tegenbegroting.

Lees verder
15 november 2007

Flits ontslag EXIT!

logo Exit Flitsontslag
Op 22 november organiseren de vakbonden FNV, CNV en MHP in het zuiden van het land bijeenkomsten tegen de ontslagplannen van het Kabinet-Balkenende. De PVDA is om nu het kabinet nog! Laat het kabinet weten wat u van de ontslagplannen vindt!
Bezoek de manifestatie van 20.00 tot 22.00
Het parktheater in Eindhoven.
Meer weten bel de regionale actietelefoon Zuid-Nederland 0495-433187

Lees verder
22 oktober 2007

De SP-fractie maakt zich grote zorgen, om huisvesting en (na)zorg ex-gedetineerden.

Bij reintegratie van ex-gedetineerden heeft de gemeente de regierol. Dat wil zeggen
dat zij erop moet toezien en zo nodig sturend moet interveniëren dat er een ID-bewijs en een uitkering wordt verstrekt, dat er huisvesting en nazorg in de breedste zin des woords wordt geboden aan ex-gedetineerden.
Informatie vanuit het gevangeniswezen wijst uit dat de gemeente s-Hertogenbosch met name op de laatste twee genoemde gebieden tekortschiet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier