h

Nieuws uit 2008

6 februari 2008

SP-raadslid Jolanda van Osch spant zich in voor Bossche Citadel

Op 19 januari ontvingen de Stichting ’s-Hertogenbossche
Monumentenzorg, de Stichting Menno van Coehoorn, de Bond Heemschut en
de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch een afschrift van de brief, die
Karel Burger Dirven, voorzitter van de stichting Citadel, en Joseph
Grooten, adviseur van dezelfde stichting, aan de gemeenteraad
hadden verzonden. In deze brief luidden ze de alarmklok over de
inrichting van het citadelgebied en tonen ze aandat de gemeente belangrijke informatieheeft achergehouden.

Lees verder
4 februari 2008

SP vraagt Gemeente resultaten Bossche Integratiebureaus zichtbaar te maken.

Op 3 februari verklaarde PvdA-staatssecretaris A.Aboutaleb tijdens een
uitzending van het programma Buitenhof, dat de gemeenten de
reïntegratiebureaus moeten controleren.

Lees verder
3 februari 2008

Bossche SP-fractie vraagt het college vrijstelling of kwijtschelding voor de minima.

Raadslid Ellen Pauel heeft names Bossche SP-fractie het college
gevraagd de minima vrijstelling of kwijtschelding te verlenen van het
betalen van leges voor het aanvragen van paspoort of identiteitskaart.

Lees verder
7 januari 2008

Politieke Kletsavond

Namens de SP zal Jolanda van den Wildenberg haar titel verdedigen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier