h

Mag het een onsje meer of minder armoede zijn?

23 april 2008

Mag het een onsje meer of minder armoede zijn?

Op 29 januari vroeg SP-raadslid Ellen Pauel aan het college om te bekijken of minima een gratis paspoort of identiteitskaart konden krijgen. De gemeente liet haar onlangs weten dat men er niet over piekert om kwijtschelding of vrijstelling te verlenen.

Minima die een paspoort of identiteitskaart aanvragen moeten betalen. Omdat het te duur is, vindt het college. Uitvoering, schrijft het college aan Ellen Pauel, kost tenslotte 375.000 euro. Liever ‘geeft het college prioriteit aan het verhogen van de maatschappelijke participatie van met name kinderen.’ En ook: ‘kosten voor een identiteitskaart zijn kosten waarvoor een ieder zich geplaatst ziet.’ Dat is waar, maar minima hebben nog altijd minder te besteden dank zij al die gemeentelijke lasten en regeringsverzinsels. Zijn brief eindigt het college met: ‘Hopende U voldoende te hebben ingelicht’. Mag het een onsje meer zijn, mevrouw?

U bent hier