h

Knoeien ambtenaren met afspraken?

29 maart 2008

Knoeien ambtenaren met afspraken?

SP-raadslid Jolanda van Osch is ontstemd over de manier waarop het
college de inrichting van het citadelgebied nu aanpakt. Ze snapt er
ook niets meer van. Jolanda van Osch: ‘Tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 26 februari 2008 was toch afgesproken dat
we zouden discussiëren over een goede monumentale inrichting van het
citadelgebied. Stichting De Citadel van karel Burger Dirven zou
bijdragen aan deze discussie. Dat was de afspraak.’ Maar men houdt zich
niet aan deze afspraak, heeft Jolanda van Osch ontdekt.

Het SP- raadslid: 'Het college houdt zich niet aan deze afspraak. Er is een
eerste sessie geweest op 13 maart van de ‘klankbordgroep
vestingwerken.' Stichting Citadel was niet aanwezig bij de presentatie
van de schetsmatige voorstellen, heeft Jolanda van Osch vastgesteld.
En nee, dat was geen vergissing, wijst Jolanda van Osch erop. Het was
echt opzet. Men verbiedt stichting de Citadel te komen.
Hans Meester, hoofd van de afdeling BAM, heeft Stichting De
Citadel de toegang ontzegd tot de reguliere Klankbordgroep
Vestingwerken. Ze mogen eveneens niet meedoen aan overleg in de
reguliere Monumenten- belangenorganisaties (MBO).’ Onaanvaardbaar,
vindt het raadslid, en een beslissing in strijd met de gemaakte
afspraken. Jolanda van Osch: 'Ook stichting de Citadel moet mee kunnen
praten.' De gemeente wekt, vindt ze, tenminste de schijn dat er
cliëntenisme wordt bedreven. Waarom? Omdat, wijst ze op de
verhoudingen en de druk op het overleg, de toekomstige gebruiker van
dat gebied, roeiclub de Hertog wel erg veel ruimte wordt geven. Ook in
‘objectieve’ ambtelijke stukken wordt de visie van de roeiclub wel
heel erg benadrukt. Jolanda van Osch: ‘Het lijkt er nu toch wel erg
op, dat de gemeente zijn stem geeft aan een direct belanghebbende.
Terwijl critici met meer oog voor een historische inrichting geweerd
worden.’ Dat kan dus echt niet, vindt van Osch. Ze twijfelt ernstig
aan de objectiviteit van deze commissie, zeker omdat stichting de
Citadel tegengewerkt wordt door ambtenaren. Dat is nog niet
alles, zegt van Osch. Ook de samenstelling van andere adviesraden en
groepen moet onder de loupe genomen worden. En op de helling gezet als
dat nodig is. Jolanda van Osch: om de objectiviteit van een aantal
adviezen aan het college en de raad te garanderen.

U bent hier