h

Geld van Aboutaleb voor armoedebestrijding!

23 april 2008

Geld van Aboutaleb voor armoedebestrijding!

Op 29 februari wilde SP-raadslid Ellen Pauel weten of dat de gemeente al een convenant had afgeloten om kinderen uit arme gezinnen te laten deelnemen aan sport en cultuuractiviteiten. Op 1 april antwoordde de gemeente haar dat men nog deze maand een convenant afsluit.

Toewijzing van het geld is afhankelijk van de voorjaarsnota, laat het college Ellen Pauel weten. En, schrijft ze in haar voor gewone burgers duistere proza, van de ‘integrale afweging’ van de middelen, die, hoopt men, gedragen wordt door ‘de intentie om het aantal kinderen dat om financiële redenen niet participeert, met de helft terug te brengen.’ In gewone mensentaal; we zien wel wat we in onze kas hebben, en we willen met het geld dat we krijgen tenminste vijftig procent van de arme kinderen mee laten doen. Willen.. Dat is niet hetzelfde als doen. Rest ons de vraag: wat gebeurt er met die andere vijftig procent. En
ook: is de intentie voldoende om die kinderen mee te laten doen?

U bent hier