h

Zwemmen of verzuipen?

16 april 2008

Zwemmen of verzuipen?

Als het aan de basisscholen ligt wordt schoolzwemmen opnieuw ingevoerd. ‘De scholen zijn unaniem,’ verklaart SP-Raadslid Ellen Pauel, 'ze willen liever vandaag als morgen dat het schoolzwemmen weer op het lesrooster komt te staan.' Voor de SP is schoolzwemmen een
basisvoorziening.

Een motie van deze strekking, die de SP op 15 april had ingediend met Knillis, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen en de Stadspartij redde het niet in de raad. Want zwemmen was te duur. ‘Omdat het vervoer te kostbaar is,’ verklaarde het college. Men
rechtvaardigde zijn besluit als volgt: ‘tachtig procent van de kinderen heeft al een zwemdiploma voordat ze naar de basisschool gaan.’ PvdA-wethouder Rodney Weterings zei ook nog: ‘schoolzwemmen is geen primaire taak van de overheid.’ SP-raadslid Ellen Pauel vindt het wrang dat dit college de kans laat liggen om te demonstreren wat zijn ambities zijn op het terrein van de sport. Zwemmen is ook goed om overgewicht te bestrijden. Het zijn volgens haar nu vooral de kinderen uit kansarme en allochtone gezinnen die in het gevaarlijke diepe worden gegooid door deze beslissing. En dat terwijl vaststaat dat een
deel van het geld waarmee de gemeente ‘tijd koopt’ in het Sportiom niet benut wordt.
‘Het is essentieel,’ zegt Ellen Pauel, 'dat in stad als Den Bosch, met veel plassen en sloten, ieder kind leert zwemmen.'

U bent hier