h

Nieuws uit 2011

17 november 2011

Actie 26 november ketting van solidariteit

De SP in ’s-Hertogenbosch doet zaterdag 26 november mee aan de landelijke actie Ketting van Solidariteit. Bosschenaren kunnen een werkhandschoen bijdragen om zo het protest tegen bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte vorm te geven.

Lees verder
17 november 2011

Zorggeld vanuit Rijk ook uitsluitend voor zorg gebruiken

Het kabinet is van plan om zorgtaken vanuit de AWBZ over te hevelen naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dankzij een aangenomen motie in de Tweede Kamer wordt dit geld geoormerkt.( zogeheten ‘doeluitkering’)

Lees verder
16 november 2011

Klachten en tips over openbaar vervoer

Eind 2014 loopt de huidige (bus)concessie van de provincie af en moet er opnieuw aanbesteed worden. Dit soort dingen werpen altijd hun schaduw ver vooruit. Dat betekent dat de SP fractie in de Provinciale Staten nu al voorbereidend met een discussie over het OV, en met name over het busvervoer, te maken krijgen. Hierbij wordt alles ter discussie gesteld, vooral ook omdat de komende jaren op het benodigde geld vanuit het Rijk steeds verder bezuinigd zal worden.

Lees verder
15 november 2011

B&W gaan bezwaar aantekenen tegen bijstandsbudget

Burgemeester en Wethouders hebben positief gereageerd op de vraag van de SP of zij bezwaar willen aantekenen bij het ministerie tegen het bijstandsbudget.
Voor meer info zie artikel van 31 oktober 2011.

Lees verder
15 november 2011

Sp Stelt vragen over parkeeroverlast GRAAFSEWIJK.

Op woensdag 9 november jl. heeft de SP een kort buurtonderzoek gedaan in de Graafsewijk.
Onlangs heeft het college van B&W samen met de politie besloten de parkeerplaats aan de Van Grobbendoncklaan gedeeltelijk af te sluiten in verband met overlast van jongeren. Van de 125 bestaande parkeerplaatsen blijven er straks maar 24 over. Deze parkeerplaatsen worden vooral gebruikt door de mensen die gaan kienen in de Broza bingozaal aan de Cypresstraat, waar iedere avond en in de weekenden bingo georganiseerd wordt. In de Graafsbuurt zuid ervaren de bewoners, die in de omgeving van de bingozaal wonen, al een enorme parkeerdruk door de bezoekers van de bingozaal. Bewoners van de buurt kunnen in de avonduren vaak hun auto niet meer kwijt.
Naar aanleiding hiervan stelt de fractie nu schriftelijk de onderstaande vragen aan het college van B&W

Lees verder
15 november 2011

ONTVANGT de gemeente Den Bosch OOK "GOODWILL" BETALINGEN?

Op 2 november 2011 stelde de SP fractie raadsvragen over de betaling van “goodwill” door bedrijven in ’s-Hertogenbosch. Deze vragen werden naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad over in Boxtel ontvangen “goodwill” bedragen rondom het boren naar schaliegas gesteld.
Onderstaand leest u de vragen en de antwoorden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier