h
16 april 2006

Cursus Lokale Politiek in Heusden

Niet alle leden in onze afdeling konden SP stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Heusden bijvoorbeeld is geen SP-afdeling en deed de SP dus ook niet mee met de verkiezingen. Het is echter wel hard nodig dat de SP ook in Heusden een afdeling gaat oprichten. Dat werd wel duidelijk op de avond voor leden uit Heusden die we een tijd geleden hebben gehouden.

Lees verder
17 maart 2006

Nieuw bezoekers record in zicht

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart is denbosch.sp.nl 750 keer bezocht.

Lees verder
17 maart 2006

Galant zoekt vrijwilligers

Galant zoekt met spoed vrijwilligers voor de verhuizing van 80 vluchtelingen van het Athoniushuis naar de Graafsebaan 172 in Rosmalen (voormalig asielzoekerscentrum langs de snelweg naar Oss).

Lees verder
7 februari 2006

In stille armoede

Zo rond de jaarwisseling, bij de start van het nieuwe jaar is het noodzakelijk om eens stil te staan bij de allerarmsten in onze maatschappij.
De mensen die in extreme armoede leven en daardoor gezien worden als mensen met weinig of geen sociale status.

Lees verder
24 december 2005

Manifestatie Noodrem in Utrecht

Op zaterdag 10 december j.l. zijn we met enkele leden van SP Den Bosch in Utrecht naar de manifestatie van de landelijke SP actie Noodrem geweest.

Lees verder
7 november 2005

Voedselbank ook in Den Bosch nodig

Sinds medio september is er in Den Bosch een voedselbank. Dit fenomeen is overgewaaid uit Rotterdam. Mensen met een smalle beurs kunnen hier gratis een voedselpakket ophalen.

Lees verder
19 oktober 2005

SP Den Bosch Algemene Beschouwingen: Deze begroting geen reden tot juichen

Vorige week waren de meeste partijen erg te spreken over de begroting die het college van Den Bosch voor 2006 voorlegt. Door de OZB niet te verhogen en door geen bezuinigingen door te voeren, had het college voor voldoende "zoet" gezorgd, volgens de meerderheid van de partijen.
De SP dacht er anders over. Fractievoorzitter Cecile Visscher had de volgende inbreng:

Lees verder
30 september 2005

Verslag alternatieve troonrede Den Bosch

Ook de SP in Den Bosch heeft een alternatieve troonrede geschreven. Een heuse Bossche majesteit heeft deze rede maarliefst viermaal uitgesproken op Prinsjesdag dinsdag 20 september op verschillende plaatsen in de binnenstad. In deze troonrede konden de Bosschenaren horen: "Wat in de ridderzaal niet gezegd wordt, maar wel bedoeld".

Lees verder
24 september 2005

Kabinet kap ermee!!

Zaterdag 24 september verzamelden wij ons met ongeveer 5500 actievoerders uit het hele land op Het Plein (achter het Binnenhof) in Den Haag. Dit om ons ongenoegen te uiten over het rechtse beleid van dit kabinet. Het Binnenhof wilden wij met zijn allen gaan omsingelen. Ook zouden er diverse toespraken gehouden worden.

Lees verder
19 september 2005

Bossche alternatieve Troonrede

Op prinsjesdag zal de Bossche afdeling van de SP een Bossche alternatieve Troonrede ten gehore brengen op verschillende locaties in de stad. De ‘Bossche koningin’ zal om te beginnen om 12.00 uur op het stationsplein de alternatieve Troonrede uitspreken.

Lees verder

Pagina's