h

SP stelt vragen over vergunningen Jeroen Boschcentrum

25 oktober 2008

SP stelt vragen over vergunningen Jeroen Boschcentrum

In de commissie vergadering van 28 mei j.l., zegde de wethouder, op kritische vragen van onder andere de SP, toe dat hij zich persoonlijk zou gaan bezig houden met het Jeroen Boschcentrum waar het de vergunningen betrof.

"We zullen zorgen dat op de kortst mogelijk termijn alle vergunningen in orde zijn en dat het Jeroen Boschcentrum daarnaar handelt"[1] aldus de wethouder. Nu, ruim vier maanden later heeft Cecile Visscher van de SP-fractie de wethouder hierover de vragen gesteld:

  1. Zijn inmiddels alle vergunningen van het Jeroen Boschcentrum in orde? Zo ja, sinds wanneer? Zo nee, op welk gebied zijn de vergunningen nog niet in orde en waarom niet?

     
  2. Is de helft van de investeringssubsidie van 2 miljoen euro die uitgekeerd zou worden als zeker was dat het centrum volgens alle benodigde vergunningen werd gerealiseerd inmiddels uitgekeerd? Zo ja, wanneer precies?

     

U bent hier