h
10 mei 2007

Openheid over Irak

Toen de Verenigde Staten in maart 2003 zonder toestemming van de Verenigde Naties Irak binnenviel was er wereldwijd veel kritiek. Er werden grote vraagtekens gezet bij het motief van de Amerikanen die claimden dat Irak massavernietigingswpens bezat. Hiervoor is nog altijd geen bewijs gevonden. Het Nederlandse kabinet onder leiding van Balkenende gaf echter politieke steun aan de aanval en liet zich hierbij leiden door onjuiste informatie. Nederland volgde de Amerikaanse en Engelse rechtvaardiging voor een aanval op Irak, namelijk dat Irak over massavernietigingswapens zou beschikken. Achteraf bezien bleek dit niet waar te zijn.

Lees verder
19 april 2007

Regioconferentie: Actie, strijdmiddel voor mensen

Op 14 april hield SP-Brabant een regioconferentie in Eindhoven. Dagvoorzitter Marga van Broekhoeven benadrukte in haar openingswoord dat het partijbestuur belang hecht aan de regionale en 'meningsvormende' bijeenkomsten. Broekhoven: 'Via werkgroepen en conferenties zijn leden gebonden aan de partij.' De partij moet volgens haar goed geworteld zijn in de mensen.

Lees verder
28 maart 2007

Brabant Wonen erkent fouten bij onderhoud Tweede Hambaken

Vorige week hadden de bewoners van de Tweede Hambaken met de SP een afspraak met Brabant Wonen om over de uitkomsten van het onderzoek n.a.v. het groot onderhoud van hun woningen te praten. Brabant Wonen erkende hierbij dat er veel fout is gegaan. Om de problemen van de bewoners op te lossen worden alle woningen nu door een klusteam bezocht.

Lees verder
28 maart 2007

Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt voor onrust

De WMO zorgt voor grote onrust, en niet alleen bij de duizenden verzorgenden die in de thuiszorg werken en hun baan dreigen te verliezen, maar ook bij al diegenen die hulp nodig hebben. En dat verbaast ons niet, want de gevolgen lijken niet mals. Wie hulp wil mag waarschijnlijk een erge hoge eigen bijdrage betalen en zal zijn vertrouwde hulp verliezen. Maar de instellingen moeten de huishoudelijke zorg onder de kostprijs leveren.

Lees verder
28 februari 2007

Verkiezingsavond in de Verkadefabriek Den Bosch, 7 maart

Brabantse SP leden zijn van harte welkom om met de provinciale statenfractie de verkiezingsavond te vieren. Deze keer zal dat gebeuren in de kleine zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. De route en het adres staan hieronder vermeld.

Lees verder
15 februari 2007

SP stelt vragen over gewetensbezwaren ambtenaren m.b.t. homohuwelijk

In het nieuwe regeerakkoord staat dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij omgaan met ambtenaren van de burgerlijke stand die geen huwelijk wensen te sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht.
Hoewel dit op zich niet afwijkt van de wet op dit moment, heeftde SP-fractie, omdat het nu zo expliciet genoemd word, de volgende vragen gesteld:

Lees verder
6 februari 2007

450 plaatsen voor de fiets erbij!!

De SP heeft bij de begrotingsbesprekingen eind vorig jaar aangedrongen op het uitbreiden van de stallingplaatsen voor de fiets in de nabijheid van het station.

Lees verder
20 januari 2007

Renovatie vaak een drama

Op de informatie avond voor de bewoners lijkt het allemaal zo prachtig wanneer ze je huurhuis gaan renoveren. Kritische bewoners krijgen te horen, dat er wel wat overlast zal zijn. Maar wanneer de renovatie van de woning achter de rug is heb je weer een geweldig huurhuis.

Lees verder
1 januari 2007

2007 weer een topjaar voor de SP

Beste partijgenoten, 2006 was een goed jaar voor de SP. De enorme zetelwinst bij de Tweede- Kamerverkiezingen in november, maar ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart, waarbij we van drie naar vijf zetels gingen.

Lees verder
20 december 2006

Raad neemt vier SP moties aan

We wisten even niet hoe we het hadden: tijdens de raadsvergadering van december 2006 nam de raad maar liefst vier moties van de SP aan. Natuurlijk waren het goede voorstellen, maar in alle bescheidenheid kan ik zeggen, dat dat wel vaker het geval is geweest. En natuurlijk zijn er wel eens eerder voorstellen van ons aangenomen, maar het was toch uniek dat het ging om vier moties op 1 avond.

Lees verder

Pagina's