h
2 juli 2006

SP start klachtenlijn 'gemopper op de taxihopper' in Noordoost-Brabant

Vanwege de vele klachten die ons bereiken over het functioneren van de Taxihopper start de SP in Noordoost-Brabant, het werkgebied van de Taxihopper, een klachtenlijn. Connexxion is sinds 1 januari in opdracht van de provincie en de gemeenten in de regio verantwoordelijk voor dit zogenaamde Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Het CVV wordt door veel mensen gebruikt, maar met name gehandicapten zijn er erg afhankelijk van omdat ze vaak geen andere keuze hebben. De SP houdt zich ook aanbevolen voor suggesties ter verbetering.

Lees verder
7 juni 2006

De SP en de voorjaarsnota

Voor de fractie stond deze raadsvergadering (16 mei) de bespreking van de voorjaarsnota centraal. Een eerste proeve van bekwaamheid voor het nieuwe college. Veel echt nieuw beleid was niet terug te vinden in de nota.

Lees verder
12 mei 2006

'Als je dingen wilt veranderen moet je er zelf aan meewerken'

Lindsey is 19 jaar en sinds 2 jaar actief voor ROOD. Zij is in contact gekomen met de SP door haar ouders en is al van jongs af aan geïnteresseerd in politiek. Samen met haar vader ging ze folderen en posters plakken tijdens verkiezingen.

Lees verder
16 april 2006

Cursus Lokale Politiek in Heusden

Niet alle leden in onze afdeling konden SP stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Heusden bijvoorbeeld is geen SP-afdeling en deed de SP dus ook niet mee met de verkiezingen. Het is echter wel hard nodig dat de SP ook in Heusden een afdeling gaat oprichten. Dat werd wel duidelijk op de avond voor leden uit Heusden die we een tijd geleden hebben gehouden.

Lees verder
17 maart 2006

Nieuw bezoekers record in zicht

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart is denbosch.sp.nl 750 keer bezocht.

Lees verder
17 maart 2006

Galant zoekt vrijwilligers

Galant zoekt met spoed vrijwilligers voor de verhuizing van 80 vluchtelingen van het Athoniushuis naar de Graafsebaan 172 in Rosmalen (voormalig asielzoekerscentrum langs de snelweg naar Oss).

Lees verder
7 februari 2006

In stille armoede

Zo rond de jaarwisseling, bij de start van het nieuwe jaar is het noodzakelijk om eens stil te staan bij de allerarmsten in onze maatschappij.
De mensen die in extreme armoede leven en daardoor gezien worden als mensen met weinig of geen sociale status.

Lees verder
24 december 2005

Manifestatie Noodrem in Utrecht

Op zaterdag 10 december j.l. zijn we met enkele leden van SP Den Bosch in Utrecht naar de manifestatie van de landelijke SP actie Noodrem geweest.

Lees verder
7 november 2005

Voedselbank ook in Den Bosch nodig

Sinds medio september is er in Den Bosch een voedselbank. Dit fenomeen is overgewaaid uit Rotterdam. Mensen met een smalle beurs kunnen hier gratis een voedselpakket ophalen.

Lees verder
19 oktober 2005

SP Den Bosch Algemene Beschouwingen: Deze begroting geen reden tot juichen

Vorige week waren de meeste partijen erg te spreken over de begroting die het college van Den Bosch voor 2006 voorlegt. Door de OZB niet te verhogen en door geen bezuinigingen door te voeren, had het college voor voldoende "zoet" gezorgd, volgens de meerderheid van de partijen.
De SP dacht er anders over. Fractievoorzitter Cecile Visscher had de volgende inbreng:

Lees verder

Pagina's