h
11 maart 2008

College honoreert verzoek SP

De samenleving heeft behoefte aan de inzet van vrijwilligers,
berichtte het Brabants Dagblad op 11 maart. Want de uitvoering van
diverse matschappelijke taken is deels of volledig afhankelijk van de
inzet van vrijwilligers. Het SP-raadslid Ellen Pauel heeft in december
2007 gevraagd deze inzet voor meer menselijke solidariteit te
honoreren met een collectief afgesloten WA-Ongevallenverzekering.

Lees verder
7 maart 2008

SP vraagt om extra openstelling milieustations in de avonduren.

Tijdens de Commissie vergadering FES heeft SP gemeenteraadslid Will Vugs het college gevraagt een extra avond openstelling in te voeren bij de verschillende milieustations. Hieronder de schriftelijke reactie van het college.

Lees verder
4 maart 2008

Zet sein voor ammoniaktrein permanent op rood!

Na jarenlange protesten hebben de ministers Eurlings en Cramer een
akkoord gesloten met het petrochemisch bedrijf DSM in Geleen. Eind
2009 zal er een einde komen aan het spoorvervoer van vloeibaar
ammoniak door Nederland van Agro DSM naar Ijmuiden.
Het sluiten van de poorten van DSM Agro in Geleen, dat 120 werknemers
in dienst heeft, gaat de overheid 28 miljoen euro kosten. DSM verwacht
dat er geen gedwongen ontslagen nodig zijn vanwege de uitbreiding van
de produktie van kunstmest in Geleen.
De kans op een ongeluk, zegt Milieudefensie, is nooit denkbeeldig
geweest. De trein rijdt om de andere dag van Geleen naar Ijmuiden, het
jaarlijkse volume bedraagt 116.000 ton ammoniak. In juni 2004
ontspoorde bij Haarlem een treinwagon met giftig en explosief
ammoniak.

Lees verder
20 februari 2008

Vreemdparkeerders weren uit Boschveld en Deuteren

De hogescholen Avans en de Has, aan de Sportlaan, zijn samen met de
gemeente een actie gestart om vreemdparkeerders hun auto elders te
laten parkeren in de parkeergarage van het paleiskwartier.

Lees verder
14 februari 2008

Collectieve vrijwilligersverzekering

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van de SP-fractie over een collectieve verzekering voor Bossche vrijwilligers.

Lees verder
6 februari 2008

SP-raadslid Jolanda van Osch spant zich in voor Bossche Citadel

Op 19 januari ontvingen de Stichting ’s-Hertogenbossche
Monumentenzorg, de Stichting Menno van Coehoorn, de Bond Heemschut en
de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch een afschrift van de brief, die
Karel Burger Dirven, voorzitter van de stichting Citadel, en Joseph
Grooten, adviseur van dezelfde stichting, aan de gemeenteraad
hadden verzonden. In deze brief luidden ze de alarmklok over de
inrichting van het citadelgebied en tonen ze aandat de gemeente belangrijke informatieheeft achergehouden.

Lees verder
4 februari 2008

SP vraagt Gemeente resultaten Bossche Integratiebureaus zichtbaar te maken.

Op 3 februari verklaarde PvdA-staatssecretaris A.Aboutaleb tijdens een
uitzending van het programma Buitenhof, dat de gemeenten de
reïntegratiebureaus moeten controleren.

Lees verder
3 februari 2008

Bossche SP-fractie vraagt het college vrijstelling of kwijtschelding voor de minima.

Raadslid Ellen Pauel heeft names Bossche SP-fractie het college
gevraagd de minima vrijstelling of kwijtschelding te verlenen van het
betalen van leges voor het aanvragen van paspoort of identiteitskaart.

Lees verder
7 januari 2008

Politieke Kletsavond

Namens de SP zal Jolanda van den Wildenberg haar titel verdedigen.

Lees verder

Pagina's