h
1 januari 2007

2007 weer een topjaar voor de SP

Beste partijgenoten, 2006 was een goed jaar voor de SP. De enorme zetelwinst bij de Tweede- Kamerverkiezingen in november, maar ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart, waarbij we van drie naar vijf zetels gingen.

Lees verder
20 december 2006

Raad neemt vier SP moties aan

We wisten even niet hoe we het hadden: tijdens de raadsvergadering van december 2006 nam de raad maar liefst vier moties van de SP aan. Natuurlijk waren het goede voorstellen, maar in alle bescheidenheid kan ik zeggen, dat dat wel vaker het geval is geweest. En natuurlijk zijn er wel eens eerder voorstellen van ons aangenomen, maar het was toch uniek dat het ging om vier moties op 1 avond.

Lees verder
23 oktober 2006

Manifestatie 4 november in Den Haag voor de 26.000 vluchtelingen

Op zaterdag 4 november is er een manifestatie op Het Plein in Den Haag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Scholen, vluchtelingen-
organisaties, vakbonden, bekende Nederlanders, politieke partijen en bijna alle gemeenten in Nederland hebben zich uitgesproken voor een pardon regeling voor de asielzoekers die al meer dan vijf jaar in Nederland verblijven.

Lees verder
17 oktober 2006

SP Den Bosch en Statenfractie solidair met chauffeurs BBA

Op maandag 16 oktober vonden de chauffeurs van de BBA het welletjes.
Na 2,5 jaar onzekerheid en nadat ze vorige week waren afgescheept met hele vage beloftes, kwamen zij spontaan in actie. Met zeker 150 man sterk toog men ’s morgens met de bus naar het provinciehuis, waar een overleg tussen de provincie en Connexxion, BBA en Hermes stond gepland. Natuurlijk waren de SP-statenfractie en de afdeling Den Bosch er bij om hun solidariteit met de Brabantse chauffeurs te betuigen.

Lees verder
20 augustus 2006

Al honderden blokjes getekend voor gratis OV ouderen

Vrijdag en zaterdag jl. heeft de SP Den Bosch enkele honderden handtekeningen verzameld voor gratis OV voor ouderen. De handtekeningen werden gezet op blokjes. In de komende weken zal de SP nog op verschillende plaatsen handtekeningen verzamelen.

Lees verder
2 juli 2006

SP start klachtenlijn 'gemopper op de taxihopper' in Noordoost-Brabant

Vanwege de vele klachten die ons bereiken over het functioneren van de Taxihopper start de SP in Noordoost-Brabant, het werkgebied van de Taxihopper, een klachtenlijn. Connexxion is sinds 1 januari in opdracht van de provincie en de gemeenten in de regio verantwoordelijk voor dit zogenaamde Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Het CVV wordt door veel mensen gebruikt, maar met name gehandicapten zijn er erg afhankelijk van omdat ze vaak geen andere keuze hebben. De SP houdt zich ook aanbevolen voor suggesties ter verbetering.

Lees verder
7 juni 2006

De SP en de voorjaarsnota

Voor de fractie stond deze raadsvergadering (16 mei) de bespreking van de voorjaarsnota centraal. Een eerste proeve van bekwaamheid voor het nieuwe college. Veel echt nieuw beleid was niet terug te vinden in de nota.

Lees verder
12 mei 2006

'Als je dingen wilt veranderen moet je er zelf aan meewerken'

Lindsey is 19 jaar en sinds 2 jaar actief voor ROOD. Zij is in contact gekomen met de SP door haar ouders en is al van jongs af aan geïnteresseerd in politiek. Samen met haar vader ging ze folderen en posters plakken tijdens verkiezingen.

Lees verder
16 april 2006

Cursus Lokale Politiek in Heusden

Niet alle leden in onze afdeling konden SP stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Heusden bijvoorbeeld is geen SP-afdeling en deed de SP dus ook niet mee met de verkiezingen. Het is echter wel hard nodig dat de SP ook in Heusden een afdeling gaat oprichten. Dat werd wel duidelijk op de avond voor leden uit Heusden die we een tijd geleden hebben gehouden.

Lees verder
17 maart 2006

Nieuw bezoekers record in zicht

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart is denbosch.sp.nl 750 keer bezocht.

Lees verder

Pagina's