h
9 januari 2010

Derde zwembad actie succesvol

Veel Ja-stemmers

Lees verder
6 januari 2010

Nieuwjaarsreceptie

6 januari vond een geannimeerde nieuwjaarsreceptie plaats. In de komende Ter Plekke zal de uitgesproken rede van onze voorzitter Cecile Visscher opgenomen worden.

Lees verder
2 januari 2010

SP stelt vragen over postbeantwoording

Door de gemeenteraadsfractie zijn vragen aan het college van B&W gesteld over de postbeantwoording door de gemeente. Uit onderzoek is gebleken dat door de gemeente niet alle brieven beantwoord worden. De fractie van de SP wil weten waarom niet. In het verleden heeft de gemeenteraad hier al opdracht toe gegeven en beloofde het college beterschap. De SP is van mening dat alle brieven beantwoord moeten worden, hoe moeilijk dat soms ook is.

Lees verder
24 december 2009

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2010

Alle leden van harte welkom

Lees verder
19 november 2009

Algemene ledenvergadering 18-11-2009

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vastgesteld.

Lees verder
12 november 2009

Bushalte protest Mariaoord

Op woensdag 11 november 2009 stapten om 11.00 uur 40 bewoners van Mariaoord in de SP-bus om vervoerd te worden naar het Provinciehuis. Rond 12.00 uur werd de petitie door bestuursleden van de huurdersvereniging aan de gedeputeerde aangeboden. Hierin werd gevraagd naar een volwaardige bushalte bij Mariaoord.
Daarna werd door de SP aan de aanwezige bewoners een lunch aangeboden. Na de lunch werden de bewoners door de SP-bus weer naar Mariaoord gebracht.

Lees verder
4 oktober 2009

SP stelt vragen over dakloze gezinnen

De koepelorganisatie Federatie Opvang heeft onderzoek laten doen naar de stijgende aantallen dakloze gezinnen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de daklozenopvang de toestroom van dakloze gezinnen niet aan kan en dat gemeenten te weinig doen om de oorzaken van de problemen waar de gezinnen mee kampen op te lossen. ( die problemen zijn vaak een combinatie van gedragsstoornissen en schulden.)
Vroeger viel deze groep onder de ABWZ. Maar tegenwoordig vallen de dakloze gezinnen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
De directeur van de Federatie Opvang spreekt van een ‘bijzonder schrijnende situatie’. Volgens haar ‘verzaken de meeste gemeenten hun verantwoordelijkheid in deze ernstig’.

Lees verder
7 september 2009

Klachtenweek over woonservice legt knelpunten bloot

In juni 2009 heeft de SP een klachtenweek georganiseerd over WoonService, het woonruimte verdeelsysteem van Den Bosch. Over enkele maanden gaan we in de gemeenteraad spreken over het functioneren van het systeem en wat de eventuele verbeterpunten zijn. Telefonisch en via en enquête formulier op de website kunt u ons laten weten welke problemen u hebt of heeft gehad met Woonservice.
Rond de 40 mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en de reacties waren heel divers. Opvallend was ook dat bijna iedereen maar 1 probleem/vraag had maar dat ze als gevolg daarvan tegen een heleboel andere dingen aan liepen met betrekking tot de bereikbaarheid en klantvriendelijkheid.

Lees verder
6 september 2009

UITNODIGING VOOR DE ROOD-LEDEN

Op vrijdag 2 oktober a.s. organiseert de SP afdeling ’s-Hertogenbosch e.o. een
avond speciaal voor ROOD-leden in de Verkadefabriek.

Voor deze avond hebben we een leuk programma samengesteld. Om een tipje van de sluier op te lichten: men kan speeddaten met de Bossche SP-raadsleden en Leon Botter van ROOD Nederland komt o.a. vertellen waarom ROOD belangrijk (en leuk) is.

Lees verder
14 augustus 2009

Vragen aan college over ontbreken bushalte bij Mariaoord

Geacht College,
Op het ( afgelegen) terrein van Mariaoord (Rosmalen) staan 15 bungalows en 66 appartementen. Voor deze woningen komt men in aanmerking indien men ouder is dan 55 jaar en in het bezit is van een CIZ-indicatie.
Het behoeft geen betoog dat een groot deel van deze mensen voor hun boodschappen, sociale contacten, doktersbezoek etc. is aangewezen op het openbaar vervoer. Echter de dichtbijzijnde bushalte ( lijn 63) is op 800(!) meter van het terrein van Mariaoord. (over het viaduct aan de andere kant van de A50). Deze bushalte ligt in “the middle of nowhere”. Voor de meeste van deze bewoners is dit letterlijk en figuurlijk “een brug te ver” met als resultaat dat zij, of afhankelijk zijn van derden, of in het ergste geval “achter de geraniums moeten zitten” omdat zij het terrein niet afkomen.
De huurdersvereniging van Mariaoord “Eikenhorst” heeft e.e.a. al een jaar geleden bij Vivent aangekaart. Laatstelijk (ongeveer twee maanden geleden) is er een brief verzonden aan de gemeente 's-Hertogenbosch met het verzoek te bewerkstelligen dat er een bushalte op (of vlak voor) het terrein van Mariaoord komt. Op deze brief is tot op heden nog geen reactie gekomen.

De SP is van mening dat de noodzaak er is( gezien het afgelegen terrein en de leeftijd en beperkingen van de bewoners) dat er een bushalte komt op (of vlak voor) het terrein van Mariaoord. Gezien bovenstaande heeft de SP de navolgende vragen:
1. Is het College op de hoogte van de locatie van de betreffende bushalte?
2. Is het College het met de SP eens dat dit een ongewenste situatie is?
3. Is het College bereid aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen?( bijv. door in overleg met de provincie te gaan?)
4. Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Lees verder

Pagina's