h
11 juli 2009

Studiereis directeur Weenergroep.

De SP raadsfractie heeft vragen gesteld over de aangekondigde studiereis van de directeur van de Weenersgroep. Deze reis vindt juist plaats in een tijd dat de economische crisis de sociale werkvoorziening ( i.c. Weenergroep) onevenredig zwaar treft. Het werk raakt op en het wordt steeds moeilijker om nieuwe opdrachten binnen te halen. Daarnaast worden detacheringen beëindigd, tevens is er nog altijd sprake van een behoorlijk(e) (groeiende) wachtlijst. Alle zeilen zouden op deze punten moeten worden bijgezet. In dit jaarlijks uitje van directeuren sociale werkvoorzieningen is het de bedoeling de intercollegiale contacten te bevorderen en het inzicht in de arbeidsmarktparticipatie in andere landen te vergroten.
De SP is van mening dat er verkeerde prioriteiten worden gesteld en heeft dan ook de volgende vragen:
1. Kan het College uitleggen wat een studiereis naar Marokko aan bovengenoemde (Bossche) problematiek zou kunnen bijdragen?
2. Wat staat een schriftelijke, telefonische- of digitale consultatie en/of uitwisseling van (inter)collegiale ervaringen in de weg?
3. Deelt het College de mening dat de directeur van Weenergroep in deze economisch barre tijden (bij nader inzien) zelf de handen aan het stuur van het schip zou moeten houden?
We zijn benieuwd naar de antwoorden.

Lees verder
17 juni 2009

Resultaten van de voorjaarsnota.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 16 juni jl in de gemeenteraad werden door onze raadsfractie een zestal voorstellen (moties) ingediend. Onderstaand treft u de uitkomst van de stemming hierover aan. Resultaat 5 van de 6 aangenomen. Deze voorstellen worden nu uitgewerkt en komen met een financiële onderbouwing terug bij de bespreking van de begroting eind oktober begin november van dit jaar.

Lees verder
17 juni 2009

Geenstijl.nl

Op geenstijl.nl staat te lezen dat de Bossche zwemschoolhouder Benno L. lid is van de verkeerswerkgroep van de Bossche SP. Inderdaad is hij dat in 2003 een tijd lang geweest. Wij hechten er echter waarde aan te laten weten dat Benno L. sinds begin 2004 geen lid meer van de SP is.

Lees verder
2 juni 2009

SP langs de deuren met Sadet Karabulut

Op tweede Pinksterdag liep de SP langs de deuren in de Graafse Wijk met sponzen, folders en SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut. Dit natuurlijk vanwege de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 9 juni. Sadet en de andere SP’ers hadden gesprekken met veel wijkbewoners over het nut van stemmen, de politiek, inkomens, zorgpremies enz.

Wat Sadet vooral opviel was dat de mensen hier zo hartelijk zijn, dat wisten de Bossche SP ‘ers natuurlijk al lang. Wij merken ook op andere plaatsen in de stad waar we met onze sponzen en folders langs de deuren gaan dat veel mensen onze roep voor minder Brussel van harte ondersteunen.

Lees verder
21 mei 2009

Bijdrage SP aan algemene beschouwingen gemeenteraad

Fractievoorzitter Cecile Visscher sprak uit in de gemeenteraadsvergadering van 11 mei jl.

Lees verder
15 mei 2009

Europese verkiezingen 4 juni

In aanloop naar deze verkiezingen vinden er verschillende debatten plaats.

Lees verder
14 mei 2009

22 tegen - 14 voor

Uit de gemeenteraadsvergadering van 13 mei 2009

Lees verder

Pagina's