h

Nico Heijmans op 14 mei in Nova

14 mei 2009

Nico Heijmans op 14 mei in Nova

Hedenavond is Nico Heijmans te zien op Nederland 2 in Nova vanaf 22.15 uur. Het gaat daarbij om de verkoop van Essent aandelen door de provincie Noord Brabant aan het Duitse RWE en het debat wat daarover hedenavond in de Tweede kamer plaatsvindt. Dit debat is ook live te volgen via internet. http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/
plenaire_vergaderingen/
live_devat_plenaire_zaal/index.jsp

EROP OF ERONDER VOOR VERKOOP ESSENT

Door Petra Greeven en Jan van Loenen.

De verkoop van energiebedrijf Essent aan het Duitse RWE is een beslissende fase gekomen en de strijd wordt steeds feller.

Brandbrief
Vandaag schreef VNO-NCW-topman Bernard Wientjes een brandbrief aan het kabinet om de verkoop van energiebedrijven zoals Essent, maar ook Nuon, aan buitenlandse energiebedrijven uit te stellen. Volgens de werkgeversorganisatie is er een nationaal belang in het geding en daarom willen zij dat het kabinet regelt dat een besluit over de verkoop minstens drie maanden moet worden uitgesteld.

Verdeeld
De overname van Essent door RWE is een miljardendeal en gaat door als het 80 procent van de aandelen krijgt aangeboden. De provincie Noord-Brabant bezit 30,8 procent van de aandelen en kan daarmee de overname in zijn eentje blokkeren. Provinciale Staten stemden april jongstleden tegen verkoop. Dat gebeurde met twee stemmen verschil. De fracties van de PvdA en VVD stemden verdeeld. Tegenstanders zijn bang dat de opbrengst van de aandelen wegvloeit naar het Rijk, terwijl de provincie nu jaarlijks nog een winstuitkering krijgt.

Veranderde situatie
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant menen dat de situatie waarin Provinciale Staten 'nee' hebben gezegd tegen de verkoop van Essent sindsdien 'wezenlijk' is veranderd. Het provinciebestuur wijst daarbij onder meer op het contract dat Essent en overnamekandidaat RWE deze week hebben afgesloten om investeringen in duurzame energie te garanderen. Morgen vindt een extra Statenvergadering plaats op verzoek van de oppositiepartijen en vanavond vindt er in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats over de verkoop.

In de studio debatteren Nico Heijmans, lid Provinciale Staten van Noord-Brabant voor de SP en tegenstander van de verkoop, en Peter van den Oetelaar, freelance energie-adviseur en voorstander van de verkoop

U bent hier