h

SP wil duidelijkheid buitenlandse reizen B&W

1 oktober 2008

SP wil duidelijkheid buitenlandse reizen B&W

De afgelopen weken is er ophef ontstaan over de voorgenomen reis van o.a. wethouder Eigenman naar Marokko. Al eerder waren buitenlandse reizen van het College van B&W onderwerp in een onderzoek van RTL en onze gemeente kwam er niet goed uit naar voren.

N.a.v. de uitzending van RTL heeft de SP-fractie getracht een overzicht te krijgen van alle buitenlandse reizen van dit college. Burgemeester en Wethouders kwamen in hun antwoord niet veel verder dan de opmerking dat de SP-fractie zelf alle collegebesluiten moest nakijken. De Marokko-reis van wethouder Eigenman is mede aanleiding om opnieuw duidelijkheid te vragen rond de buitenlandse reizen van het College van B&W.

Tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraads-vergadering op 7 oktober a.s. zal Cecile Visscher de volgende vragen hierover stellen:

  1. Bent u bereid de raad een overzicht te verschaffen van de buitenlandse reizen die de afgelopen twee jaar door (leden van) het college zijn gemaakt? Zo ja, op welke termijn. Zo nee, waarom niet?

  2. Kunt u ons vertellen aan welke criteria een dergelijke reis moet voldoen?

  3. Kunt u ons vertellen hoe dergelijke reizen worden geëvalueerd?

  4. Kunt u de raad inzicht geven in de evaluaties van de buitenlandse reizen waaraan u de afgelopen twee jaar heeft deelgenomen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

U bent hier