h

22 tegen - 14 voor

14 mei 2009

22 tegen - 14 voor

Uit de gemeenteraadsvergadering van 13 mei 2009

Dit was uiteindelijk de uitslag van de tweeeneenhalf uur durende beraadslagingen over de verkoop van de aandelen Essent in de Bosche Gemeenteraad.
De gemeenteraad kan juridisch gesproken alleen maar wensen en bedenkingen meegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Deze dienen daarna een eigenstandige afweging te maken over de verkoop. Technisch gesproken kan verkoop nog steeds, maar politiek gezien ligt er dan wel een probleem voor B&W van 's-Hertogenbosch.

U bent hier