h

DAG VAN DE BETAALDE ARBEID: 1 MEI

21 april 2017

DAG VAN DE BETAALDE ARBEID: 1 MEI

Op 1 mei vieren wij de dag van de arbeid.

Dit jaar staat deze dag in het teken van: Stop werken zonder Loon. Er wordt verzameld bij de Dokwerker in Amsterdam om 14.00 uur. Naast de vakbonden en ander belangenorganisaties zal ook de SP daar bij aanwezig zijn en meelopen in de mars.

In ’s-Hertogenbosch heeft de SP op 5 mei ( Bevrijdingsfestival ) 2016 een actie gehouden om de misstanden aan de kaak te stellen als je een bijstandsuitkering ontvangt. Hierna volgde een Zwartboek en een Initiatiefvoorstel. Helaas heeft het niet de uitwerking gehad zoals wij die wilden, een radicale ommekeer. Er is door politiek Den Bosch lauw op gereageerd. Het college deed het af met: waar mensen werken worden fouten gemaakt en wij moeten de wet die in Den Haag is voorgeschreven uitvoeren.

Ans Lokhoff, raadslid voor de SP in Den Bosch reageert: ‘Dit is onzin natuurlijk, ook Den Bosch heeft beleidsvrijheid om mensen in hun waarde te laten en maatwerk te leveren. De SP blijft zich inzetten voor betere behandeling van bijstandsgerechtigden. Immers zij kunnen er niets aan doen dat er niet voldoende werk is voor iedereen. Ben je boven 50 jaar dan ben je voor het bedrijfsleven afgeschreven, uiteraard mag je wel werken zonder daarvoor loon te ontvangen. Als je chronisch ziek bent of een handicap hebt moet je ook werken zonder loon.’ ‘Uitzicht op betaald werk is er niet,’ aldus Lokhoff.

Er is in de Tweede Kamer een wet aangenomen van SP’er Sadet Karabulut om verdringing van betaalde arbeid tegen te gaan. Lokhoff: ‘ Wij hebben gevraagd aan het college over wanneer men deze wet in Den Bosch gaat toepassen.  Het antwoord was teleurstellend: ’De wet is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen. Men weet dus dat er verdringing plaatsvindt maar doet er niets aan omdat het nog niet door de Eerste Kamer is.’

Ondanks deze afwachtende houding worden er wel al kleine stapjes gemaakt bij WeenerXL voor een meer menselijk beleid.

Er is in Den Bosch een cliëntenraad Participatiewet, deze willen ook graag de verhalen van mensen in de bijstand horen. Hieronder vindt u de contactinformatie.
Men kan hier anoniem zijn verhaal kwijt, ook diegene die werkzaam zijn voor WeenerXL.

Een oproep dus aan al diegene die zelf problemen hebben of mensen in hun omgeving kennen met problemen met Weener XL. Dit te melden bij de Cliëntenraad of als men werknemer is bij Weener XL bij het huis voor klokkenluiders.

De SP blijft strijdbaar en waakzaam en zal het college met vragen en opmerkingen blijven bestoken.

Uiteraard kunt U nog steeds uw verhalen kwijt op onze SP site of mailen naar
a.lokhoff@s-hertogenbosch.nl

 

Ans Lokhoff

 

CONTACT INFO:

CLIËNTENRAAD 

Adres Sonniusstraat 3
  5212 AJ 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 613 13 47
E-mail info@crpw.nl
Website http://www.clientenraadparticipatiewet.nl

Info
Voorheen Cliëntenraad AmSZ.
Bereikbaar op dinsdag en vrijdag tijdens kantoortijden.
De Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van
‘s-Hertogenbosch die aangewezen zijn op een uitkering van de Sociale Dienst en/of de WSW.
Hoewel de Cliëntenraad er niet is voor individuele gevallen, willen zij wel graag horen waar u als cliënt tegenaan loopt, zodat wij bij het opstellen van een advies deze signalen mee kunnen nemen.

De Cliëntenraad Participatiewet is er om cliënten van de gemeente invloed te geven.
Die invloed is niet persoonlijk of individueel, zowel niet voor cliënten maar ook niet voor de leden van de Cliëntenraad.
De invloed richt zich op het doen en laten van de gemeente op het gebied van Sociale Zaken en Arbeidsmarkt. Dus alles wat te maken heeft met bijstandsuitkeringen, keuzes die de gemeente maakt voor deze mensen, werkgelegenheid voor mensen uit de bijstand, de positie van de werknemers van de Weenergroep (WSW-wet) enz.

HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS

De SP heeft voor elkaar gekregen dat er een klokkenluidershuis is opgericht. Per 1 juli is dit huis van start gegaan. Zie www.huisvoorklokkenluiders.nl

 

Reactie toevoegen

U bent hier