h

Fractie

De SP is in de gemeenteraad van Den Bosch vertegenwoordigd door vijf fractieleden. Gemeenteraadsleden van de SP leveren het grootste deel van de vergoeding die zij krijgen in. Dat draagt er in hoge mate aan bij dat de SP veel campagnes, scholingen en acties kan financieren. Zo maken we tevens duidelijk dat politici geen zakkenvullers hoeven te zijn.

Bram van Boven

Fractievoorzitter en lid van commissies Bestuurszaken (BZ) en Ruimtelijke Ontwikkelingen & Beheer (ROB)

06-55127522

De commissie Bestuurszaken (BZ) vergadert maandelijks op donderdagavond over de beleidsvelden: bestuurszaken, dienstverlening, stadspromotie, openbare orde en veiligheid, Brabantstad, regionaal bestuurlijk beleid. De commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer (ROB) vergadert maandelijks op dinsdagavond over de beleidsvelden: ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte, water en groen, erfgoed/cultuurhistorie.

Cecile Visscher

Raadslid en lid van commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO)

06-46335965

De commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO) vergadert maandelijks op woensdagavond over de beleidsvelden: welzijn (inclusief dierenwelzijn en dierenparkjes), jeugd, onderwijs, diversiteit, sport, zorg, cultuur.

Ans Lokhoff

Raadslid en lid van commissies Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en Financiën (FES)

06-36366765

De commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO) vergadert maandelijks op woensdagavond over de beleidsvelden: welzijn (inclusief dierenwelzijn en dierenparkjes), jeugd, onderwijs, diversiteit, sport, zorg, cultuur. De commissie Financiën, Economische en Sociale Zaken (FES) vergadert maandelijks op maandagavond over de beleidsvelden: financiën, economie, arbeidsmarktbeleid, duurzaamheid, sociale zaken, arbeidsparticipatie.

Will Vugs

Commissielid Ruimtelijke Ordening & Beheer (ROB) en Financiën (FES)

06 - 511 733 91

De commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer (ROB) vergadert maandelijks op dinsdagavond over de beleidsvelden: ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte, water en groen, erfgoed/cultuurhistorie. De commissie Financiën, Economische en Sociale Zaken (FES) vergadert maandelijks op maandagavond over de beleidsvelden: financiën, economie, arbeidsmarktbeleid, duurzaamheid, sociale zaken, arbeidsparticipatie.

U bent hier