h

Fractie

De SP is in de gemeenteraad van Den Bosch vertegenwoordigd door drie fractieleden en twee commissieleden. Gemeenteraadsleden van de SP leveren het grootste deel van de vergoeding die zij krijgen in. Dat draagt er in hoge mate aan bij dat de SP veel campagnes, scholingen en acties kan financieren. Zo maken we tevens duidelijk dat politici geen zakkenvullers hoeven te zijn.

Bram van Boven

Fractievoorzitter

06-55127522

COMMISSIE OMGEVING Beleidsvelden: Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Leefomgeving (beheer en inrichting openbare ruimte, groen en water), Mobiliteit en bereikbaarheid, Grondzaken, Klimaat, Wonen. Vergaderen op dinsdag. COMMISSIE BESTUUR Beleidsvelden: Publieke dienstverlening, Bestuurlijke organisatie, Coördinatie binnenstad, Bestuursraden, Dorpsraden, Openbare Orde en Veiligheid, Regionale en internationale samenwerking, Communicatie, Financiën, Toezicht en handhaving. Vergaderen op donderdag.

Cecile Visscher

Raadslid en lid van commissie Bedrijvigheid

06-46335965

COMMISSIE BEDRIJVIGHEID Beleidsvelden: Economische ontwikkeling, Arbeidsmarktbeleid, Erfgoed & Cultuurhistorie, Citymarketing & Toerisme, Sport, Cultuur Vergaderdag Maandag

Ans Lokhoff

Raadslid en lid van commissie Sociaal

06-36366765

COMMISSIE SOCIAAL Beleidsvelden: Zorg, Welzijn, Jeugd, Werk en Inkomen, Onderwijs, Diversiteit, Wijkgericht werken. Vergaderen op woensdag.

Will Vugs

Lid van commissie Bedrijvigheid

06 - 511 733 91

COMMISSIE BEDRIJVIGHEID Beleidsvelden: Economische ontwikkeling, Arbeidsmarktbeleid, Erfgoed & Cultuurhistorie, Citymarketing & Toerisme, Sport, Cultuur. Vergaderdag Maandag

Bram Roovers

Lid van commissie Omgeving

COMMISSIE OMGEVING Beleidsvelden: Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Leefomgeving (beheer en inrichting openbare ruimte, groen en water), Mobiliteit en bereikbaarheid, Grondzaken, Klimaat, Wonen. Vergaderen op dinsdag.

U bent hier