h

Fractie

De SP is in de gemeenteraad van Den Bosch vertegenwoordigd door twee fractieleden en twee commissieleden. Gemeenteraadsleden van de SP leveren het grootste deel van de vergoeding die zij krijgen in. Dat draagt er in hoge mate aan bij dat de SP veel campagnes, scholingen en acties kan financieren. 

Bram Roovers

Fractievoorzitter, Commissielid Bestuur & Omgeving

COMMISSIE BESTUUR − Openbare Orde en Veiligheid − Toezicht en handhaving − Publieke dienstverlening − Beheer en toezicht openbare ruimte − Financiën − Bestuurlijke organisatie − Coördinatie binnenstad, Bestuursraden, Dorpsraden − Regionale en internationale samenwerking

Cecile Visscher

Raadslid, Commissielid Bedrijvigheid & Sociaal

COMMISSIE BEDRIJVIGHEID − Arbeidsmarktbeleid − Economische ontwikkeling − Klimaat en duurzaamheid − Leefomgeving (inrichting openbare ruimte, groen en water) − Erfgoed & Cultuurhistorie − Citymarketing & Toerisme

Sander van Hasselt

Commissielid Sociaal

COMMISSIE SOCIAAL − Jeugd − Werk en Inkomen − Onderwijs − Diversiteit − Wijkgericht werken − Sport − Cultuur

René Dupuis

Commissielid Omgeving

COMMISSIE OMGEVING − Wonen − Mobiliteit en bereikbaarheid − Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw − Omgevingswet − Grondzaken

U bent hier