h

Bram Roovers

Mijn naam is Bram Roovers, achttien jaar en geboren en getogen in het mooie Den Bosch. Op mijn vijftiende ben ik lid geworden van SP en Rood, de jongerenorganisatie en sinds 2017 ben ik bestuurslid van de afdeling Den Bosch en in die functie een aanspreekpunt voor jongeren.

Op twee belangrijke punten spreekt de SP mij aan: Op de eerste plaats is de SP de partij bij uitstek die de ‘kloof tussen burger en politiek’ probeert te overbruggen. Dit doet zij door regelmatig bij de mensen thuis langs te gaan om te peilen of belangrijke problemen niet onder de radar van de vooral op hype gebaseerde bestuursagenda blijft hangen. Als dat zo is, komt de SP samen met de bewoners in actie. Zo blijft het contact met de ‘gewone man’ behouden. Op de tweede plaats is de SP een partij die een scherpe analyse presenteert over het neoliberale beleid van de afgelopen 30 jaar en zet daar een sociaal en menselijk alternatief tegenover. Daarnaast maakt de SP zich hard voor jongeren. Bijvoorbeeld door te pleiten voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Het kan ook niet zo zijn dat jongeren van nul-urencontract naar onbetaalde werkervaringsplek worden gestuurd zonder ooit de zekerheid te krijgen een gelukkige toekomst op te bouwen? De SP is de partij die jongeren daarin niet uit het oog verliest.

Kortom, een partij waar ik mij met vol enthousiasme voor wil inzetten.

U bent hier