h

Zorg

programma sp den bosch

Bekijk het programma van SP Den Bosch

Het rijk heeft veel zorgtaken overgedragen aan de gemeente zonder dat daar voldoende geld voor is vrijgemaakt. Hierdoor zien we dat het moeilijk is voor de gemeentes om goede zorg te leveren. Zo wordt er steeds meer gekeken welke zorgaanbieder het goedkoopste is zonder te kijken wie de beste kwaliteit levert en waar de werknemer eerlijk word beloond voor het harde werk. Wij willen juist naar gemeentelijke zorg toe die is gericht op de menselijke maat met zorgbuurthuizen en goede thuiszorg.

• Wij vinden dat wie zorg nodig heeft, die ook moet krijgen. Waar we als gemeente kunnen nemen we financiële en andere drempels weg. De indicatie wordt door een zorgverlener gedaan, niet door de gemeente.

• Naast het leveren van kwalitatief goede zorg, kijkt de gemeente bij het afsluiten van contracten met zorgaanbieders ook naar hoe er wordt omgegaan met werknemers en hoe het zit met de beloningen aan de top. Gemeenschapsgeld hoort immers op een verantwoorde manier te worden uitgegeven en niet in zakken van managers te verdwijnen.

• Wij willen dat er voor mensen met een beperking meer huizen toegankelijk worden gemaakt. Aanpassingen van een woning zou sneller moeten gebeuren.

• We willen Zorgbuurthuizen. De gemeente zet zich in om samen met woningcorporaties en zorgaanbieders kleinschalige woonvormen op te zetten in hun eigen buurt, toegankelijk voor zorgbehoevenden, of die nu rijk zijn of armer. In deze Zorgbuurthuizen kan men niet alleen terecht voor uitgebreide zorg, maar ook voor beperkte zorg. Tevens heeft het Zorgbuurthuis een buurtfunctie. Men kan er terecht voor een gezamenlijke maaltijd en voor activiteiten en sociaal contact. Zo bestrijden we eenzaamheid.

• De gemeente en de GGD organiseren, in samenwerking met onder andere scholen, de preventieve tandzorg voor kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen niet naar de tandarts gaan.

• Meer uren voor thuiszorg. Men kan niet in twee uur een huis schoonmaken en ook nog tijd hebben voor een praatje.

• Buurtpleinen laagdrempelig houden en dus op plaatsen die voor iedereen makkelijk te vinden zijn, bijvoorbeeld in de buurt van winkels of scholen.

• De huishoudelijke zorg wordt een gemeentelijke dienst, zo zijn cliënten verzekerd van de zorg die nodig is en de zorgverleners verzekerd van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

• De gemeente ondersteunt mantelzorgers en biedt meer mogelijkheid voor ‘respijtzorg’, zodat mantelzorgers op adem kunnen komen. Mantelzorg mag nooit een vervanging worden van professionele zorg maar wordt extra gewaardeerd als waardevolle aanvulling op de zorg.

programma sp den bosch

U bent hier