h

de Haren 1 jaar na het sloop protest

9 september 2022

de Haren 1 jaar na het sloop protest

Foto: SP

10 September 2021 steunde SP Den Bosch het protest van inwoners van de Haren (zie foto) tegen de sloopplannen van woningen in 6 zogenaamde plangebieden. Van 2 gebieden zijn de sloopplannen voorlopig tegengehouden. SP Den Bosch is altijd in contact gebleven met de actieleiders van de wijk en staat ze waar nodig met raad en daad bij met de verdere verwikkelingen in de wijk. Hierbij een schets van de situatie 1 jaar na dato.

In deze sociale huurwoningen buurt uit 1975 waar menigeen zijn gezin gesticht heeft en al meer dan 40 jaar woont zouden na hardnekkige vocht en tochtproblemen alle woningen grondig en duurzaam gerenoveerd worden. Iedereen was enthousiast maar plotseling viel de brief met uw woning wordt gesloopt in de brievenbus bij bewoners van 6 zogenaamde plangebieden omdat er appartementen gebouwd gaan worden.

Na een protest getekend door het merendeel van de bewoners van de buurt zette de wooncorporatie Zayaz hun plannen toch door. Maar na een hevig verzet van bewoners van 2 plangebieden kregen zij 10 jaar uitstel met alleen minimaal onderhoud in de tussentijd.

“Ik wilde mijn thuis niet kwijt en wilde dat mijn moeder op haar veilige plek kon blijven. Dus ik ben gaan strijden, dat zou mijn vader ook gedaan hebben. We hebben overal aan de bel getrokken en ons verhaal gedaan: bij Zayaz, bij de gemeente. Ik heb zelfs gesproken tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad. Iedereen was ontroerd over wat ik te vertellen had. Uiteindelijk hebben we als buurt toch echt wel wat bereikt, met hulp van de SP… dit blok wordt vooralsnog niet gesloopt”, vertelt Angelique een van de actieleiders.

De bewoners van de andere 4 plangebieden moesten zo snel mogelijk verhuizen, waaronder ook bewoners van seniorenwoningen.

Het college en de gemeenteraad wilden niet ingaan op een oproep tot steun van de actievoerders (zie foto) en de SP Den Bosch.

Foto: SP

De SP Den Bosch is nog regelmatig bij de actieleiders langs geweest om op de hoogte te blijven van de situatie en om steun te blijven geven. Hierbij een korte indruk van de situatie in de Haren nu.

Allereerst de renovatie. Deze is halverwege. Bewoners zijn zeer tevreden met hoe de bouwlui hun werkzaamheden uitvoeren. Er zijn wel wat opmerkingen te plaatsen. Zo'n 18% van de huurwoningen is in het verleden verkocht. De eigenaren hiervan mochten niet op eigen kosten meedoen aan het project, ondanks aandringen van hun kant.  Ook dekt Zayaz niet alle kosten van bewoners als gevolg van de verbouwing. Daarnaast verhoogt Zayaz de huren omdat er volgens hun sprake is van woning verbetering in plaats van onderhoud volgens de normen van deze tijd. Daar ook voor de zonnepanelen een service bedrag betaald moet worden betekent dit in deze hoge kosten tijd een kostenstijging die men niet altijd durft te nemen, en sommigen weigeren dan ook de renovatie.

De bewoners van de panden waarvoor de sloop is uitgesteld hebben inmiddels wel een goede onderhoudsbeurt met zelfs zonnepanelen weten af te dwingen en er lijkt sprake van een verlenging van het sloopuitstel van 10 naar 15 jaar. Maar de grotere renovatie zoals van de andere omwonenden krijgen ze niet en hun huis staat nog steeds te boek als gepland voor sloop.

De bewoners van de huizen die wel binnenkort gesloopt zouden moeten worden zijn voor een groot deel verhuisd met de aantekening dat een bewoner van een gelijkvloerse seniorenwoning naar een kleine eengezinswoning met trappen is verhuisd in de buurt.

De nieuwbouwplannen zijn nog steeds niet duidelijk. Er zijn 2 maal inloopsessies met omwonenden gehouden maar daar werden geen concrete plannen getoond. Formeel hebben de omwonenden ook geen inspraak want de plannen worden ter goedkeuring aan de gemeente en de algemene huurdersbelangenvereniging van Zayaz voorgelegd en beide instanties hebben al laten weten dat ze geen interesse hebben in de mening van omwonenden en dat zij niet in de beoordeling betrokken zullen worden.

wordt vervolgt...

lees hier het verslag van het protest van vorig jaar

Reactie toevoegen

U bent hier