h

SP Den Bosch vraagt om solidariteit en urgentie in de Raad

13 juli 2022

SP Den Bosch vraagt om solidariteit en urgentie in de Raad

Foto: SP

Solidariteit is een kernwaarde van de SP. Daarom stemde de SP tegen een miljoenen lening voor de Grenco hallen als het minder draagkrachtige Boschveld Ambacht Centrum daar niet kan blijven. Ook willen we een oplossing voor de toegangsweg naar de sociaal/culturele actieve historische Vinkelse molen welke nu geblokkkeerd is na een handhavingverzoek van enkele omwonenden. Daarnaast eist SP Den Bosch urgentie voor het snel aanpakken van het verduurzamen van sociale huurwoningen met een G, F en E energie label.

Een bijzonder moment was de unanieme aanname van het SP Den Bosch initiatiefvoorstel voor een blijvend eerbetoon aan de bossche socialist Jacob Moleschott (1822-1893) een pleitbezorger voor gezonde voeding voor de armen, de gelijkheid van mannen en vrouwen en de vrijheid om te denken.

Reactie toevoegen

U bent hier