h

Fractie SP Den Bosch stemt tegen bestuursakkoord 2022-2025

4 juni 2022

Fractie SP Den Bosch stemt tegen bestuursakkoord 2022-2025

De SP Fractie van de gemeente Den Bosch heeft tegen het gemeentelijk bestuursakkoord 2022-2025 gestemd. De SP vindt dat er minimaal 40% sociale huur nieuwbouw moet komen, maar een motie van de SP hiertoe is door de coalitie verworpen. Daarmee is het akkoord met maar 30% sociale huur nieuwbouw voor de SP Den Bosch onaanvaardbaar.

Bram Roovers (fractie voorzitter): "Wij geven het college graag het voordeel van de twijfel, maar het woonprogramma is voor ons een dusdanig principiële kwestie en dat kan wat ons betreft nog dusdanig scherper dat wij ons nu niet willen verbinden aan dit bestuursakkoord en wij zullen daarom tegen stemmen."

Reactie toevoegen

U bent hier