h

Fractie SP Den Bosch gaat voor uitgebreide opkoopbescherming

21 juni 2022

Fractie SP Den Bosch gaat voor uitgebreide opkoopbescherming

Foto: SP

In de raadsvergadering van 14 juni 2022 heeft de fractie van SP Den Bosch het direct ingaan van een opkoopbescherming gesteund. Hierdoor dient een koper van een bestaande koopwoning deze zelf in de eerste jaren te bewonen. Deze regeling is maar voor een beperkt aantal woningen toepasbaar en daarom heeft de SP een motie mee ingediend om op termijn meer koopwoningen onder deze regeling te laten vallen.

Verder heeft de SP Den Bosch tegen een beperkte lening regeling gestemd voor starters op de koopmarkt. Dit omdat de SP verwacht dat dit de koopprijzen zal opdrijven en dat het vergroten van leenmogelijkheden met een mogelijke economische recessie op komst kopers in de problemen kan brengen. Nadat deze regeling toch werd aangenomen heeft de SP een aanpassing gesteund zodat deze ook voor verduurzaaming financiering na aankoop van een huis gebruikt mag worden.

Een  voorstel van de SP om tijdelijke woningen niet mee te tellen voor het behalen van het college doel van 30% aandeel sociale huurwoningen in nieuwbouw heeft geen meerderheid gehaald.

Verder steunde de SP een voorstel waarbij de gemeente inspraak blijft houden bij het verlenen van een vestigingvergunning in Heesch-West voor bedrijven in de zware millieu categorie en een voorstel om in huisvesting te voorzien voor sociale iniatieven die eerste levensbehoeften ondersteuning biedt aan mens en dier die in armoede leven. Deze voorstellen hebben echter geen meerderheid in de raad gehaald.

Reactie toevoegen

U bent hier