h

Huur te Duur

14 juni 2017

Huur te Duur

Foto: Richard van Dok / SP

De huren zijn de afgelopen 6 jaar met zo'n 28 procent gestegen, uit cijfers van het CBS blijkt dat 18,3 procent van de huurders eigenlijk meer huur betalen dan past bij hun inkomen. Een van de oorzaken is dat woningcorporaties sinds 1 januari 2016, verplicht zijn om sociale huurwoningen gepast toe te wijzen. Corporaties verhogen wel de huur als men meer gaat verdienen, maar verlagen deze niet als men minder gaat verdienen. In Den Bosch gaat het om ongeveer 2300 huishoudens die te veel betalen voor de huur en dit zorgt daar dus voor de nodige financiële druk.

De Bossche SP wil graag deze problemen in kaart brengen en roept de betreffende huurders op om zich te melden, dit kan door een mail te sturen naar denbosch@sp.nl. Als u iemand kent die te veel huur betaalt, wijs hem of haar dan op het artikel op onze website.

In het onderstaande overzicht kunt u zien of u teveel huur betaalt en of u in een passende woning woont.

Corporaties moeten zorgen dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. De Woningwet 2015 geeft corporaties daar regels voor. Per 1 januari 2016 moeten corporaties 95 procent van de woningzoekenden met een laag inkomen huisvesten in een huurwoning die past bij hun inkomen. Dat noemen we: passend toewijzen.

Met 'passend toewijzen' wil de overheid voorkomen dat mensen met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen.

Wat betekent dat voor u?
Dat hangt van uw inkomensgroep af. Uw inkomen, de grootte van uw huishouden en uw leeftijd bepalen uw inkomensgroep. Bij een huishouden van 2 of meer personen bepaalt de leeftijd van de persoon met het hoogste inkomen of u in een inkomensgroep boven AOW-leeftijd valt.

De volgende inkomensgroepen komen niet meer in aanmerking voor een woning met een kale huur boven de € 592,55:

  • Huishoudgrootte van 1 en inkomen t/m € 22.200,- per jaar.
  • Huishoudgrootte van 2, tot AOW-leeftijd en inkomen t/m € 30.150,- per jaar.
  • Huishoudgrootte van 2, boven AOW-leeftijd en inkomen t/m € 30.175,- per jaar.

De volgende inkomensgroepen komen niet meer in aanmerking voor een woning met een kale huur boven de € 635,05.

  • Huishoudgrootte van 3 of meer, tot AOW-leeftijd en inkomen t/m € 30.150,- per jaar.
  • Huishoudgrootte van 3 of meer, boven AOW-leeftijd en inkomen t/m € 30.175,- per jaar

Zie ook:

Recht op scheefwonen

Volksvertegenwoordiger in een volkswijk

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier