h

SP Den Bosch: Begroting, beter maar nog niet goed

22 november 2016

SP Den Bosch: Begroting, beter maar nog niet goed

Foto: SP

Volgens onderzoek van het NIBUD heeft 37 % van de MBO scholieren schulden. Dat heeft grote gevolgen voor deze jongeren en zij komen tot hun 18de niet voor schuldhulpverlening in aanmerking. In verschillende steden in Nederland is inmiddels ervaring op gedaan met projecten die deze jongeren helpen en die ook preventief met kinderen aan het voorkomen van schulden werkt. SP Den Bosch heeft daarom bij de begroting een alternatief voorstel ingediend, die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. 

Ook een motie over de Bosch Parade heeft het gehaald. De Bosch Parade is de optocht over de Binnendieze die al een aantal jaren elk jaar georganiseerd wordt en waar zowel veel toeristen als veel Bosschenaren graag naar toe gaan. 

Als raad stellen we regelmatig voorwaarden bij het verlenen van een subsidie: we willen bijvoorbeeld geen subsidie geven aan instellingen waarbij mensen meer dan de Balkenendenorm verdienen, maar in de jaarverslagen die we van de instellingen krijgen, is dat soort informatie nooit terug te vinden. Het voorstel van de SP om afspraken te maken als de subsidie wordt verleend dat relevante informatie voor de gemeenteraad inzichtelijk moet zijn werd ook unaniem gesteund. Je vraagt je eigenlijk af waarom zoiets simpels nog niet geregeld is. 

Ten slotte: stel je hebt een bijstandsuitkering, je kunt zelf niet meer zo goed koken en je wilt gebruik maken van Tafeltje Dekje. Dat is niet goedkoop, maar gelukkig heeft de gemeente een potje waaruit je in ieder geval een gedeelte vergoed kan krijgen, nl. de Bijzondere Bijstand. Alleen je moet dat wel voorschieten. Je kunt het alleen achteraf terugkrijgen. Over dit soort situaties hebben we als SP bij de begroting een motie ingediend. Bedenk weer even wat het doel van deze Bijzondere Bijstand is en zorg dat dit soort drempels worden weggenomen. Ook al weer zoiets logisch. Ook dit voorstel is unaniem aangenomen, dus wordt vervolgd.
Natuurlijk hadden we SP nog veel meer in te brengen.

Ons voorstel om in ieder geval een plan B te hebben als er geen vrijwilligers meer zijn voor al die belangrijke taken die we tegenwoordig door vrijwilligers laten opknappen, haalde het niet, maar we kregen wel de toezegging dat er regelmatig rapportages zullen komen over het staat met al die vrijwilligers. 

Als SP denken we dat er genoeg geld is, maar dat we het veel beter zouden kunnen besteden dan aan zaken als het St Jan bezoekerscentrum en de aankoop van het pand waar Jeroen Bosch ooit een atelier (dat niet meer te zien is) heeft gehad. Daarom hebben we ondanks dat zo veel van onze moties het hebben gehaald en de begroting daarmee wel iets beter is geworden, toch tegen de begroting gestemd. 

Reactie toevoegen

U bent hier