h

Vluchtelingen in Nederland

29 maart 2016

Vluchtelingen in Nederland

Foto: SP

Er komt op dit moment een groot aantal asielzoekers het land binnen. In het jaar 2014 ging het om 24.500 mensen, in 2015 komt het
aantal boven de 30.000 uit. In de jaren hiervoor is de asielinstroom juist lang relatief laag geweest. Vanaf het jaar 2000 kwamen er steeds minder mensen naar Nederland – totdat de Arabische Lente uitbrak en velen op de vlucht sloegen. 

Veel gehoorde zorgen
Veel mensen in ons land hebben het de afgelopen jaren behoorlijk voor hun kiezen gehad. Jarenlang was de economie in het slop en verloren tienduizenden mensen hun baan. Intussen bezuinigden de kabinett en Balkenende en Rutt e I en II er ongenadig op los. Veel
belangrijke zaken, zoals goede ouderenzorg, voldoende betaalbare huurwoningen, werkgelegenheid en een fatsoenlijk inkomen voor mensen die tijdelijk geen werk hebben, werden afgebroken. Een groot aantal Nederlanders raakte in de problemen door de crisis. De
banken werden wel gered, maar de burgers zakten door het ijs.

Foto: SP.NL

Dat heeft het vertrouwen van veel mensen in onze samenleving en in de politiek ernstig beschadigd. Bovendien is de situatie in de zorg voor teveel mensen erbarmelijk, zijn er vreselijk lange wachtt ijden voor een betaalbare huurwoning en kunnen steeds meer
mensen de eindjes niet aan elkaar knopen vanwege werkloosheid en te weinig inkomen.
Voor wie zelf al genoeg problemen heeft om rond te kunnen komen, is de komst van vluchtelingen nu niet het eerste waarop zij of hij zit te wachten. De vraag die veel mensen dan ook stellen is: waarom wordt er niet voor ons gezorgd en moeten wij nu wel voor anderen zorgen? 

Er is genoeg voor iedereen!
Toch is er in ons land genoeg voor iedereen; voor onze eigen inwoners, maar ook voor vluchtelingen.
Maar de koek is niet eerlijk verdeeld en dat leidt tot problemen. Ook ten tijde van de crisis kwamen er in ons land ieder jaar vele miljonairs bij. En in ons land betalen grote en zeer winstgevende bedrijven belachelijk weinig belasting. De kloof tussen arm en rijk groeit en intussen worden de sociale voorzieningen minder goed. De schuld hiervoor ligt niet bij vluchtelingen die naar ons land kwamen. De keuzes die door opeenvolgende regeringen zijn gemaakt waren gewoon fout. En van dat laatste plukken nu veel mensen in ons land de zure vruchten.

Foto: SP.NL
Als we armoede willen bestrijden, de zorg voor onze ouderen willen verbeteren, de wachttijden voor een huurwoning willen verkorten en zaken als werkgelegenheid, veiligheid en onderwijs willen verbeteren dan helpt het niets om onze grenzen voor vluchtelingen te sluiten. Het enige wat wel helpt dat zijn andere keuzes, waarbij de rijken niet steeds rijker worden en de armen niet steeds armer. 

Kunnen we dit wel aan?
De huidige aantallen vluchtelingen zijn hoog en dat zorgt voor een moeilijke situatie. Juist omdat er in de voorgaande jaren minder asielzoekers naar Nederland kwamen was ons land niet goed voorbereid op de komst van zoveel mensen. Daardoor is er nu grote druk op steden en dorpen om noodopvang ter beschikking te stellen. Dat is niet prettig voor onze lokale bewoners: zaken moeten heel erg snel geregeld worden en soms is er bijna geen tijd voor overleg. Toch is het volgens de SP mogelijk om het voor iedereen leefbaar te maken.

De SP presenteerde daarvoor een zes-puntenplan aan de hand waarvan de bevolking van plaatsen waar noodopvang of een AZC komt betrokken kan worden bij dit proces.

  1. maak opvang waar nodig kleinschaliger, houd rekening met grootte van een woonkern of een dorp;
  2. geef bewonerscomités inspraak in hoe de opvang eruit komt te zien, zorg dat er bij problemen een officieel comité voor inspraaken overleg is;
  3. verbeter voorzieningen die overbelast raken zoals openbaar vervoer, kwalitatief hoogwaardig (mobiel) internet et cetera;
  4. laat asielzoekerscentra gebruik maken van lokaal bedrijfsleven, zodat opvang iedereen ten goede komt;
  5. zorg ervoor dat gemeenten allemaal evenredig bijdragen en waak ervoor dat niet de gemeenten met relatief arme inwoners steeds de meeste opvangplekken moeten aanbieden;
  6. houd voor toekomstige situaties reservecapaciteit voor (tijdelijke) opvang achter de hand zodat in een crisis er gemakkelijk twee tot drieduizend plaatsen verdeeld over verschillende locaties kunnen worden vrijgemaakt.

In de jaren ’90, tijdens de Balkanoorlog, waren de aantallen vluchtelingen die naar Nederland kwamen fors hoger dan nu. In 1993 was zelfs sprake van 55.000 asielaanvragen. Ook in die tijd waren er problemen met de opvang, maar hebben we het toch gered.
Omdat ons land niet jarenlang een instroom van vele tienduizenden mensen aankan moeten we veel meer dan nu het geval is werken aan een eerlijker verdeling van de welvaart wereldwijd en het voorkomen en stoppen van oorlogen. 

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier