h

inkomen

programma sp den bosch

Bekijk het programma van SP Den Bosch

Door de participatiewet zijn bijstandsgerechtigden verplicht een tegenprestatie te leveren voor hun uitkering. Het gevolg van deze wet is dat er veel mensen die zonder loon aan het werk gezet zijn. Een uitkering is geen loon! Het is de taak van de gemeente om mensen te begeleiden en op te leiden als zij moeilijk aan het werk komen. Het is niet de taak van de gemeente om werk te organiseren waar vervolgens geen loon voor wordt betaald.

• Werk moet lonen! Wij zijn tegen de verplichte tegenprestatie. ook als dit gebeurd onder de noemer arbeidsfit maken, re-integratie traject of wat dan ook . Als mensen vanuit een uitkeringssituatie aan het werk gaan, dienen zij een fatsoenlijk loon daarmee te verdienen.

• Bij dak- en thuisloosheid zetten we ons in om de oorzaken te bestrijden in plaats van het alleen bestrijden van de overlast die sommige mensen geven.

• Wij willen een nieuwe sociale werkvoorziening: het sociaal ontwikkelbedrijf. Mensen die een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt hebben krijgen recht op scholing en begeleiding. als mensen daar zelf behoeften aan hebben. Zo biedt het sociaal ontwikkelbedrijf een oplossing voor iedereen die hulp nodig heeft bij het vinden van werk

• Luisteren naar de mensen die een uitkering hebben of komen aanvragen en vervolgens maatwerk leveren. de behoeften van de uitkeringsgerechtigden moet bepalen waar zij wel en niet aan mee hoeven te doen. de meesten mensen willen namelijk zelf graag werken. de gemeente gaat uit van vertrouwen.

• De gemeente neemt schoonmakers, cateringmedewerkers en dergelijke weer gewoon zelf in dienst, in plaats van deze mensen extern in te huren.

• Geen huisuitzettingen meer, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Ook geen afsluiting meer van water en stroom.

• De voedselbank en andere armoedevoorzieningen zullen we steunen, hoewel het streven blijft om deze zo snel mogelijk overbodig te maken. Dit is mogelijk in een rijk land als Nederland.

• Armoede hoort niet thuis in onze gemeente. We willen meer hulp voor kinderen die in armoede opgroeien, o.a. voor kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur. Zolang de uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. De grens voor de toegang tot deze bijzondere bijstand leggen we op 130 procent van het minimumloon.

• Wij willen geen wantrouwen meer tegen bijstandsgerechtigden. Een vergissing is geen fraude en moet niet leiden tot een boete. In onze gemeente worden bijstandsgerechtigden niet zonder aanleiding in de gaten gehouden, ook hun privacy wordt gerespecteerd.

• Er komt een gemeentelijke stagebank zo zorgen wij er voor dat we weten bij welke stage plekken studenten terecht kunnen. Wij gaan niet samenwerken met bedrijven die discrimineren en deze bedrijven krijgen dan ook geen opdrachten van de gemeente . wij ondersteunen studenten die moete hebben bij het vinden van een stage en spreken bedrijven hier op aan.

• De gemeente stelt betaalde en onafhankelijke energie adviseurs aan om inwoners gratis te adviseren. De gemeente moet voorwaarde scheppend zijn en energie armoede voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het renteloos beschikbaar stellen van een lening of voorschot aan huishoudens om hun woning te verduurzamen.

programma sp den bosch

U bent hier