h

Stuur een Brabander naar Brussel!

6 mei 2024

Stuur een Brabander naar Brussel!

Foto: SP Den Bosch

Op 6 juni mogen we weer naar de stembus. Dit keer voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. En als derde op de SP-lijst staat Bram Roovers, een 25-jarige Bosschenaar die Brabant in Brussel wil vertegenwoordigen.

Deze 25-jarige volksvertegenwoordiger heeft al behoorlijk wat ervaring; als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Den Bosch. Maar voor de kiezer is minstens zo interessant: hoe belangrijk is (de invloed van) Europa voor Brabant? En wat kan Bram Roovers vanuit het verre Brussel betekenen voor ons in Brabant?

Brussel is veel dichterbij dan we soms denken. Willen we dat ‘Europa’ bepaalt hoe wij bijvoorbeeld ons openbaar vervoer regelen en inrichten? Als het aan de SP ligt niet. Roovers: “Door Europese regels is ons openbaar vervoer uit handen gegeven aan marktpartijen. Deze publieke voorziening staat hierdoor onder druk. Buslijnen verdwijnen omdat winst boven mensen staat. Dat moet veranderen. De EU moet stoppen met het forceren van marktwerking in het OV, de energie en alle andere sectoren. ”

De Europese samenwerking is ooit begonnen als project voor vrede en samenwerking. Een prachtig initiatief. In de loop van de jaren is het Europese project echter door het bedrijfsleven gekaapt. De Brusselse politiek is een platform geworden voor grote bedrijven en hun duizenden lobbyisten. Zij worden goed beschermd, maar werknemers en kwetsbare groepen niet.

Roovers: “Samen met Brabanders ben ik de afgelopen jaren in actie gekomen voor goede en betaalbare huisvesting, voor fatsoenlijke behandeling van medewerkers van de sociale werkvoorziening, voor goed openbaar vervoer en voor betaalbare energie. Al deze acties hebben één ding gemeen: mensen moeten weer zeggenschap over hun eigen leven krijgen. Democratie moet dicht bij mensen georganiseerd worden en mensen moeten het vertrouwen krijgen hun eigen gemeenschap vorm te geven. Europa moet geen superstaat worden, maar een sterke samenwerking die ook ruimte laat voor de menselijke maat.”

En daar is het Roovers om te doen. Een goede Europese samenwerking waar de werkende klasse in Brabant wat aan heeft.

Wij zeggen: Stuur een Brabander naar Brussel en stem 6 juni voor een echte volksvertegenwoordiger in Europa!

Reactie toevoegen

U bent hier