h

Bewoners Citadelhofje en SP Den Bosch presenteren lied en boek

26 maart 2024

Bewoners Citadelhofje en SP Den Bosch presenteren lied en boek

Foto: SP Den Bosch

Bewoners van het Citadelhofje en SP Den Bosch hebben samen een lied en boek gepresenteerd tijdens een actie bijeenkomst van 25 maart. Samen strijden ze voor het behoud van hun huis, van hun hofje. Het hofje wordt met sloop bedreigd. Er waren tientallen mensen bij de bijeenkomst, waar ook Erfgoedvereniging Heemschut bij aanwezig was.

Ruim een jaar geleden kwamen de bewoners met de Bossche SP samen in actie tegen de dreigende sloop. Het hofje zou mogelijk tegen de vlakte moeten voor een nieuw Design Museum. De bewoners krijgen veel bijval, ruim 2700 mensen hebben de petitie ‘Red het Citadelhofje’ ondertekend. ‘We hebben veel actie gevoerd,’ zegt bewoner Cor, ‘met hulp van de SP hebben we (te) gekke dingen gedaan om onder de aandacht te komen. We hebben spandoeken opgehangen, in januari 2023 hebben we onder grote belangstelling ons eigen ‘Museum Citadelhof’ geopend, we hebben op eigen initiatief meegedaan aan de Open Monumentendag vorig jaar. Oh ja, we hebben ook nog verschillende zaterdagen in de stad gestaan om steunbetuigingen op te halen en tussendoor nog wat kleine prikacties. Hartstikke leuk, maar ook broodnodig,’ zo vertelt Cor.

Bram Roovers, fractievoorzitter van de Bossche SP: ‘Je moet creatief zijn om je boodschap te brengen. Ook vanavond weer, konden we eindelijk het liedje ‘Thuis aan de Citadel’, dat gemaakt is voor de bewoners, laten horen. En we hebben de laatste weken hard gewerkt aan een mooi boekje, ook ‘Thuis aan de Citadel’. In het boek staat algemene info over het hofje, wat historische foto’s van hoe het is geweest in de loop van de tijd en natuurlijk een overzicht van de gevoerde acties.’

Foto: SP Den Bosch

Ook Erfgoedvereniging Heemschut was aanwezig bij de bijeenkomst. Zij hebben ook een bijdrage geleverd aan het boekje. ‘Wat ons betreft is het Citadelhofje van groot volkshuisvestelijk belang en van hoge cultuurhistorische waarde. Helaas vindt de gemeente het niet waard om het hofje te behouden, terwijl de door ons opgestelde waardestelling overduidelijk staat voor behoud van het hofje. Helaas staan zowel de gemeente als corporatie Brabant Wonen niet open voor een echt gesprek, ze willen de discussie over erfgoed niet aan en kiezen voor kwantiteit in plaats van kwaliteit. Tenslotte zien we een gemakzucht bij corporaties onder het mom dat verduurzaming niet goed mogelijk en ‘duurder’ zou zijn. De praktijk leert echter dat dit aantoonbaar onjuist is, zeker als men ook de zeer hoge milieuschade van sloop meerekent.  Als het hofje daadwerkelijk gesloopt wordt maken menselijke maat en erfgoed helaas plaats voor (sociale) anonimiteit,’ zegt Peter Koppen namens de Erfgoedvereniging Heemschut.

Het boekje is in beperkte oplage verkrijgbaar. Het boekje kan besteld worden via denbosch@sp.nl, de kosten bedragen EUR5,00. De opbrengsten komen ten goede van verdere acties.

Luister hier het liedje: Thuis bij de Citadel

Reacties

Ik wil graag het boekje bestellen, moet dit opgehaald worden of is prijs inclusief verzendkosten?

Bvd
Hanneke Masselink

Reactie toevoegen

U bent hier